Table of Contents

  De handels- en samenwerkingsovereenkomst (in het Engels: Trade and Cooperation Agreement - TCA) tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk is op 1 mei 2021 in werking getreden.

  De handels- en samenwerkingsovereenkomst dat de EU en het Verenigd Koninkrijk gesloten hebben, bevat preferentiële regelingen op gebieden als

  • de handel in goederen en diensten,
  • digitale handel,
  • intellectuele eigendom,
  • overheidsopdrachten,
  • luchtvaart en wegvervoer,
  • energie,
  • visserij,
  • coördinatie van de sociale zekerheid,
  • rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken,
  • thematische samenwerking,
  • deelname aan EU-programma’s.

  Zij berust op bepalingen die zorgen voor een gelijk speelveld voor eerlijke concurrentie en eerbiediging van de grondrechten.

  Hoewel de handels- en samenwerkingsovereenkomst niet in de buurt komt van het niveau van economische integratie dat bestond toen het Verenigd Koninkrijk een EU-lidstaat was, gaat zij een stuk verder dan traditionele vrijhandelsovereenkomsten en biedt zij een solide basis voor het behoud van onze al lang bestaande vriendschap en samenwerking.

  Meer informatie en de teksten van het akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

  Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

  Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

  Raadpleeg het online Access2Markets portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen,
  • procedures en formaliteiten,
  • productregels en -vereisten,
  • oorsprongsregels,
  • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met het Verenigd Koninkrijk.

  U kunt ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

  Het portaal bevat ook informatie over openbare aanbestedingen in het Verenigd Koninkrijk waartoe EU-ondernemingen toegang hebben op basis van de verbintenissen van het Verenigd Koninkrijk in het kader van het vrijhandelsakkoord en de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Die informatie kunt u vinden op Access2Procurement. U kunt nagaan of uw bedrijf gerechtigd is om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht in het Verenigd Koninkrijk.

  Laatst bijgewerkt
  23 april 2024