De Europese Unie (EU) heeft in oktober 2018 de onderhandelingen voor de handels- en investeringsbeschermingsakkoorden met Singapore afgerond. Begin 2019 heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring voor beide akkoorden gegeven. Het vrijhandelsakkoord trad in werking op 21 november 2019. Het investeringsbeschermingsakkoord vereist binnen de EU nog een ratificatie van alle Europese lidstaten alvorens het akkoord in werking kan treden. In België moeten, in lijn met de bevoegdheidsverdeling, ook de parlementen van gewesten en gemeenschappen het akkoord ratificeren.

Het handelsakkoord elimineert op termijn de tarieven tussen beide landen bijna volledig, wat betekent dat goederen uit Singapore voor Belgische invoerders goedkoper zouden worden evenals goederen uit België voor invoerders in Singapore. Ook de dienstenhandel, een belangrijk deel van de handel met Singapore voor België, wordt verder geliberaliseerd.

Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over

 • nationale behandeling en markttoegang voor goederen
 • handelsmaatregelen
 • technische handelsbelemmeringen
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
 • douane en handelsbevordering
 • niet-tarifaire handelsbelemmeringen en investeringen in energieopwekking uit hernieuwbare bronnen
 • diensten, vestiging en elektronische handel
 • overheidsopdrachten
 • intellectuele eigendom
 • mededinging en daarmee verband houdende aangelegenheden
 • handel en duurzame ontwikkeling
 • transparantie
 • beslechting van geschillen
 • bemiddelingsmechanisme.

Het investeringsbeschermingsakkoord zorgt voor de bescherming van investeringen via de overeengekomen investeringsbeschermingsstandaarden. Eventuele geschillen worden beslecht via het nieuwe Investment Court System (ICS).

Meer informatie en de teksten van de akkoorden kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

Raadpleeg het online Access2Markets portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

 • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
 • procedures en formaliteiten
 • productregels en -vereisten
 • oorsprongsregels
 • andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Singapore.

In de toekomst kunt u op Access2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Singapore of als u wenst deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Singapore.

Laatst bijgewerkt
23 april 2024