De Europese Unie (EU) heeft in oktober 2018 de onderhandelingen voor de handels- en investeringsakkoorden met Singapore afgerond. Begin 2019 heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring voor beide akkoorden gegeven. Het vrijhandelsakkoord trad in werking op 21 november 2019. De investeringsbeschermingsovereenkomst vereist binnen de EU nog een ratificatie van alle Europese lidstaten alvorens de overeenkomst in werking kan treden. In België moeten, in lijn met de bevoegdheidsverdeling, ook de parlementen van gewesten en gemeenschappen de overeenkomst ratificeren.

Het handelsakkoord elimineert op termijn de tarieven tussen beide landen bijna volledig, wat betekent dat goederen uit Singapore voor Belgische invoerders goedkoper zouden worden en goederen uit België voor invoerders in Singapore goedkoper. Ook de dienstenhandel, een belangrijk deel van de handel met Singapore voor België, wordt verder geliberaliseerd.

Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over

 • nationale behandeling en markttoegang voor goederen
 • handelsmaatregelen
 • technische handelsbelemmeringen
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
 • douane en handelsbevordering
 • niet-tarifaire handelsbelemmeringen en investeringen in energieopwekking uit hernieuwbare bronnen
 • diensten, vestiging en elektronische handel
 • overheidsopdrachten
 • intellectuele eigendom
 • mededinging en daarmee verband houdende aangelegenheden
 • handel en duurzame ontwikkeling
 • transparantie
 • beslechting van geschillen
 • bemiddelingsmechanisme

Het investeringsakkoord zorgt voor de bescherming van investeringen via de overeengekomen investeringsbeschermingsstandaarden. Eventuele geschillen worden beslecht via het nieuwe Investment Court System (ICS).

Meer informatie en de teksten van de akkoorden kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Daarnaast kunt u ook het online Access2Markets portaal raadplegen voor informatie op maat van uw product(en) over onder andere de geldende tarieven, oorsprongsregels, interne belastingen, douane-en invoerprocedures en andere vereisten waaraan moet worden voldaan voor handel te drijven met Singapore.

Laatst bijgewerkt
24 januari 2023