Table of Contents

  De Europese Unie (EU) en Nieuw-Zeeland hebben op 30 juni 2022 de onderhandelingen voor een handelsovereenkomst afgerond. Het akkoord is het modernste handelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten. Het is een bevestiging van de versterkte betrekkingen met Nieuw-Zeeland, een boodschap van steun voor het op regels gebaseerde handelsstelsel en een belangrijke stap in het engagement van de EU in de Indo-Pacifische regio.

  Het handelsakkoord elimineert alle douanerechten op de export van de Europese Unie naar Nieuw-Zeeland en vergemakkelijkt de toegang van Europese bedrijven tot de Nieuw-Zeelandse markt van overheidsaanbestedingen. Het is eveneens het eerste handelsakkoord dat de nieuwe aanpak van de Europese Unie voor handel en duurzame ontwikkeling (“Trade and Sustainable Development” - TSD) integreert. Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over:

  • handel in goederen
  • handel in diensten
  • investeringen
  • overheidsopdrachten
  • douanecontroles
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
  • duurzame voedselsystemen
  • dierenwelzijn
  • kapitaalverkeer
  • digitale handel
  • energie en grondstoffen
  • mededingingsregels
  • subsidies
  • staatsbedrijven
  • intellectuele eigendomsrechten (“Intellectual Property Rights” - IPR)
  • handel en duurzame ontwikkeling (TSD)
  • handel met de Maori
  • kmo’s
  • samenwerking op vlak van regelgeving
  • transparantie
  • geschillenbeslechting

  Meer informatie en de teksten van het princiepsakkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

  Daarnaast kunt u ook het online Access2Markets-portaal raadplegen. U krijgt informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven,
  • oorsprongsregels,
  • interne belastingen,
  • douane- en invoerprocedures
  • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Nieuw-Zeeland.

  Tijdlijn

  Na aanname door de Raad van de EU, hebben de EU en Nieuw-Zeeland het akkoord ondertekend op 9 juli 2023. De tekst zal ter goedkeuring naar het Europees Parlement worden gestuurd. Zodra het Europees Parlement en het parlement van Nieuw-Zeeland hun goedkeuring hebben gegeven en de Raad van de EU zijn besluit tot sluiting van de overeenkomst heeft aangenomen, kan de handelsovereenkomst in werking treden.

  Economische analyse

  Op basis van beschikbare statistieken en gegevens heeft de FOD Economie de bestaande economische relaties in kaart gebracht. De analyse verschaft inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met het akkoord. Ze is op dit ogenblik beschikbaar in een gemengde Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige versie.

  De economische analyse van het handelsakkoord downloaden (PDF, 1.46 MB)

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024