De Europese Unie (EU) en Nieuw-Zeeland hebben op 30 juni 2022 de onderhandelingen voor een handelsovereenkomst afgerond.

Het handelsakkoord elimineert alle douanerechten op de export van de Europese Unie naar Nieuw-Zeeland en vergemakkelijkt de toegang van Europese bedrijven tot de Nieuw-Zeelandse markt van overheidsaanbestedingen. Het is eveneens het eerste handelsakkoord dat de nieuwe aanpak van de Europese Unie voor handel en duurzame ontwikkeling (“Trade and Sustainable Development” - TSD) integreert.

Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over:

 • handel in goederen
 • handel in diensten
 • investeringen
 • overheidsopdrachten
 • douanecontroles
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
 • duurzame voedselsystemen
 • dierenwelzijn
 • kapitaalverkeer
 • digitale handel
 • energie en grondstoffen
 • mededingingsregels
 • subsidies
 • staatsbedrijven
 • intellectuele eigendomsrechten (“Intellectual Property Rights” - IPR)
 • handel en duurzame ontwikkeling (TSD)
 • handel met de Maori
 • kmo’s
 • samenwerking op vlak van regelgeving
 • transparantie
 • geschillenbeslechting

De onderhandelde teksten werden gepubliceerd. Die teksten zullen worden onderworpen aan een juridische opschoning (een “juridische update”) en zullen worden vertaald in alle officiële EU-talen. Vervolgens zal de Europese Commissie de overeenkomst ter ondertekening en afsluiting aan de Raad voorleggen. Zodra de handelsovereenkomst door de Raad is aangenomen, kunnen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland die ondertekenen. Na de ondertekening wordt de tekst ter goedkeuring aan het Europees Parlement voorgelegd. Na goedkeuring door het parlement, en zodra ook Nieuw-Zeeland het heeft geratificeerd, kan de handelsovereenkomst in werking treden.

Meer informatie en de teksten van het princiepsakkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Daarnaast kunt u ook het online Access2Markets-portaal raadplegen. U krijgt informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

 • de geldende douanetarieven,
 • oorsprongsregels,
 • interne belastingen,
 • douane- en invoerprocedures
 • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Nieuw-Zeeland.
Laatst bijgewerkt
24 januari 2023