Table of Contents

  Het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Nieuw-Zeeland, dat op 9 juli 2023 in Brussel is ondertekend, treedt op 1 mei 2024 in werking. Het akkoord is het modernste handelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten. Het is een bevestiging van de versterkte betrekkingen met Nieuw-Zeeland, een boodschap van steun voor het op regels gebaseerde handelsstelsel en een belangrijke stap in het engagement van de EU in de Indo-Pacifische regio.

  Het handelsakkoord elimineert alle douanerechten op de export van de EU naar Nieuw-Zeeland en vergemakkelijkt de toegang van Europese bedrijven tot de Nieuw-Zeelandse markt van overheidsaanbestedingen. Het is eveneens het eerste handelsakkoord dat de nieuwe aanpak van de EU voor handel en duurzame ontwikkeling (“Trade and Sustainable Development” - TSD) integreert. Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over:

  • handel in goederen
  • handel in diensten
  • investeringen
  • overheidsopdrachten
  • douanecontroles
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
  • duurzame voedselsystemen
  • dierenwelzijn
  • kapitaalverkeer
  • digitale handel
  • energie en grondstoffen
  • mededingingsregels
  • subsidies
  • staatsbedrijven
  • intellectuele eigendomsrechten (“Intellectual Property Rights” - IPR)
  • handel en duurzame ontwikkeling (TSD)
  • handel met de Maori
  • kmo’s
  • samenwerking op vlak van regelgeving
  • transparantie
  • geschillenbeslechting.

  Meer informatie en de teksten van het akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

  Economische analyse van het EU-Nieuw-Zeeland handelsakkoord

  Op basis van beschikbare statistieken en gegevens heeft de FOD Economie de bestaande economische relaties in kaart gebracht. De analyse verschaft inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met het akkoord. Ze is op dit ogenblik beschikbaar in een gemengde Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige versie.

  De economische analyse van het handelsakkoord downloaden (PDF, 1.46 MB)

  Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

  Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

  Raadpleeg het online Access2Markets-portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
  • procedures en formaliteiten
  • productregels en -vereisten
  • oorsprongsregels
  • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Nieuw-Zeeland.

  In de toekomst kunt u op Access2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Nieuw-Zeeland of als u wenst deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Nieuw-Zeeland.

  Laatst bijgewerkt
  23 april 2024