Op 29 juni 2012 ondertekenden de Europese Unie (EU) en de Midden-Amerikaanse staten (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama) een handelsovereenkomst die deel uitmaakt van een ruimere overeenkomst, een associatieovereenkomst tussen beide partners.

De overeenkomst omvat onder andere:

 • het afschaffen van de meeste douanerechten op invoer;
 • het verbeteren van de toegang tot overheidsopdrachten, diensten en investeringen;
 • betere handelsvoorwaarden dankzij nieuwe disciplines voor niet-tarifaire belemmeringen, concurrentie en intellectuele-eigendomsrechten;
 • het instellen van een bemiddelingsmechanisme voor niet-tarifaire belemmeringen en een bilateraal mechanisme voor geschillenbeslechting;
 • het bevorderen van duurzame ontwikkeling, inclusief overleg met vertegenwoordigers van de samenleving.

Toepassing van het EU-Midden-Amerika handelsakkoord

De handelsovereenkomst tussen de EU en de Midden-Amerikaanse staten wordt voorlopig toegepast:

 • sinds 1 augustus 2013 met Honduras, Nicaragua en Panama,
 • sinds 1 oktober 2013 met Costa Rica en El Salvador, en
 • sinds 1 december 2013 met Guatemala.

Na de afronding van de procedures voor de ratificatie van deze overeenkomst door de EU-lidstaten op 17 januari 2024 heeft de Raad op 12 april 2024 een besluit over de sluiting van deze overeenkomst vastgesteld, waarmee de laatste fase van het ratificatieproces van de overeenkomst op Europees niveau is afgerond. Dit maakt de weg vrij voor volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst op de eerste dag van de maand na kennisgeving door de EU aan de Midden-Amerikaanse tegenhangers.

Meer informatie en de teksten van de associatieovereenkomst zijn te vinden op de pagina EU trade relations with Central America op de website van de Europese Commissie.

Enkele gegevens over de handel tussen de EU en de landen van Midden-Amerika

In 2023 bedroeg de handelsstroom tussen de EU en Midden-Amerika in totaal 22 miljard euro. De uitvoer van de EU naar Midden-Amerika steeg met 56 % in 2023. De belangrijkste goederen die naar Midden-Amerika worden geëxporteerd zijn:

 • producten van de chemische en aanverwante industrie
 • machines en uitrusting
 • minerale producten
 • voedingsmiddelen, dranken en tabak
 • transportmiddelen.

De EU-invoer uit Midden-Amerika is in 2023 met 5,9 % gedaald. De belangrijkste goederen die vanuit Midden-Amerika naar de EU worden geïmporteerd zijn:

 • plantaardige producten
 • optische en fotografische instrumenten
 • dierlijke en plantaardige vetten en oliën
 • voedingsmiddelen, dranken en tabak
 • machines en apparatuur.
 •  

Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

Raadpleeg het online Access2Markets portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

 • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
 • procedures en formaliteiten
 • productregels en -vereisten
 • oorsprongsregels
 • andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Midden-Amerika.

Op het Access2Markets-portaal kunt u ook informatie vinden over de handel in diensten en de toegang tot overheidsopdrachten in het kader van de overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika.

In de toekomst kunt u ook de specifieke vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wilt exporteren naar Midden-Amerikaanse landen of wilt deelnemen aan openbare aanbestedingen in een Midden-Amerikaans land. Die informatie zal beschikbaar zijn via de tools "My Trade Assistant - Services and Investment" en "My Trade Assistant - Procurement" op het Access2Markets-portaal.

Bovendien heeft de EU ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika, een reeks sectorale verslagen opgesteld om de economische sectoren te identificeren die het grootste concurrentiepotentieel bieden voor de uitvoer en investeringen van de EU in de Midden-Amerikaanse regio. U kunt die sectorrapporten ook raadplegen op het Access2Markets-portaal.

Laatst bijgewerkt
3 mei 2024