De Europese Unie (EU) en Mexico hebben op 28 april 2020 de onderhandelingen over de modernisering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico afgerond. Die handelsovereenkomst komt in de plaats van het vorige akkoord dat in 2000 was gesloten en maakt integraal deel uit van het associatieverdrag tussen de EU en Mexico, een ruimere, allesomvattende overeenkomst die het kader vormt voor de betrekkingen van de EU met Mexico. 

Het handelsakkoord elimineert de hoge Mexicaanse tarieven op Europese voeding en drank en staat Europese bedrijven toe om meer diensten te verkopen aan Mexico. Er is ook aandacht voor het milieu en de rechten van werknemers.

Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over

 • handel in goederen
 • handel in diensten
 • investeringen
 • overheidsopdrachten
 • intellectuele eigendomsrechten
 • digitale handel
 • milieu- en arbeidsbescherming
 • kmo’s
 • strijd tegen corruptie

De tekst van het akkoord moet nog juridisch getoetst worden en vertaald in alle officiële EU- talen. Ten slotte moeten de Raad en het Europees Parlement het verdrag goedkeuren. Het verdrag treedt in werking na het voltooien van de respectievelijke ratificatieprocedures door beide handelspartners.

Meer informatie en de teksten van het voorlopig akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

Access2Markets is het online portaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

Bezoek online Access2Markets portaal. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

 • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
 • procedures en formaliteiten
 • productregels en -vereisten
 • oorsprongsregels
 • andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Mexico.

In de toekomst kunt u op Access2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Mexico of als u wenst deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Mexico.

Laatst bijgewerkt
23 april 2024