Op 28 juni 2019 is de Europese Unie (EU) tot een politiek akkoord gekomen met de Mercosur-landen over het handelsluik van het associatieverdrag tussen beide partners. De vier Mercosur-landen zijn Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Het vrijhandelsakkoord bevat o.a. bepalingen over:

 • het verminderen van tarieven op Europese industriële goederen en landbouwproducten
 • het beschermen van geografische indicaties
 • het vergemakkelijken van toegang tot de markt voor overheidsaanbestedingen en diensten
 • het verzekeren van voedselveiligheid
 • het verzekeren dat de handel duurzame ontwikkeling bevordert (recht van de werkers en milieubescherming)

In een volgende stap wordt de overeengekomen tekst nagelezen en in alle officiële talen van de EU vertaald. Vervolgens wordt de tekst naar het Europees Parlement en de lidstaten gestuurd voor goedkeuring. De overeenkomst treedt pas in werking nadat beide handelspartners hun respectieve ratificatieprocedures hebben afgerond.

Meer informatie en de teksten van het voorlopig akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade van de Europese Commissie.

Daarnaast kunt u ook het online Access2Markets portaal raadplegen voor informatie op maat van uw product(en) over onder andere de geldende tarieven, oorsprongsregels, interne belastingen, douane- en invoerprocedures en andere vereisten waaraan moet worden voldaan voor handel te drijven met de Mercosur-landen.

De FOD Economie brengt met onderstaande analyse (PDF, 2.94 MB), op basis van beschikbare statistieken en gegevens, de bestaande economische relaties in kaart, en  verschaft inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met het akkoord. Deze analyse is op dit ogenblik beschikbaar in een gemengd Nederlandstalige en Franstalige versie. Een vertaling in elk van beide landstalen wordt voorzien.

Enkele cijfers over de handel tussen België en de Mercosur- landen

België heeft in 2018 goederen ter waarde van net geen 4 miljard euro geëxporteerd naar de Mercosur-landen (voornamelijk naar Brazilië). Dat vertegenwoordigt 3,6 % van de totale export van België naar niet-EU-landen.

De voornaamste goederen die België naar die landen exporteert zijn:

 • geneesmiddelen
 • machines, toestellen, mechanische werktuigen, delen daarvan
 • motorvoertuigen en andere voertuigen voor vervoer over land, delen en toebehoren
 • minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan
 • kunststof en werken daarvan

België heeft in 2018 voor 3 miljard aan goederen geïmporteerd vanuit de Mercosur-landen (voornamelijk vanuit Brazilië). Dat vertegenwoordigt 2,2 % van de totale import van België vanuit niet-EU landen.

De voornaamste goederen die België vanuit die landen importeert zijn:

 • bereidingen van groenten, van vruchten
 • ijzer en staal
 • diverse chemische producten
 • edelstenen en edele metalen
 • ertsen, slakken en assen
Laatst bijgewerkt
15 januari 2024