Op 28 juni 2019 is de Europese Unie (EU) tot een politiek akkoord gekomen met de Mercosur-landen over het handelsluik van het associatieverdrag tussen beide partners. De vier Mercosur-landen zijn Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Het vrijhandelsakkoord bevat o.a. bepalingen over:

 • het verminderen van tarieven op EU industriële goederen en landbouwproducten;
 • het beschermen van geografische indicaties;
 • het vergemakkelijken van toegang tot de markt voor overheidsaanbestedingen en diensten;
 • het verzekeren van voedselveiligheid;
 • het verzekeren dat de handel duurzame ontwikkeling bevordert (recht van de werkers en milieubescherming).

In een volgende stap wordt de overeengekomen tekst nagelezen en in alle officiële talen van de EU vertaald. Vervolgens wordt de tekst naar het Europees Parlement en de lidstaten gestuurd voor goedkeuring. De overeenkomst treedt pas in werking nadat beide handelspartners hun respectieve ratificatieprocedures hebben afgerond.

De tekst van het voorlopige akkoord en andere interessante informatie kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Enkele cijfers over de handel tussen België en de Mercosur landen

België heeft in 2018 goederen ter waarde van net geen 4 miljard euro geëxporteerd naar de Mercosur landen (voornamelijk naar Brazilië). Dit vertegenwoordigt 3.6 % van de totale export van België naar niet-EU-landen.

De voornaamste goederen die België naar deze landen exporteert zijn:

 • geneesmiddelen;
 • machines, toestellen, mechanische werktuigen, delen daarvan;
 • motorvoertuigen en andere voertuigen voor vervoer over land, delen en toebehoren;
 • minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan;
 • kunststof en werken daarvan.

België heeft in 2018 voor 3 miljard aan goederen geïmporteerd vanuit de Mercosur-landen (voornamelijk vanuit Brazilië). Dit vertegenwoordigt 2.2% van de totale import van België vanuit niet-EU landen.

De voornaamste goederen die België vanuit deze landen importeert zijn:

 • bereidingen van groenten, van vruchten;
 • ijzer en staal;
 • diverse chemische producten;
 • edelstenen en edele metalen;
 • ertsen, slakken en assen.
Laatst bijgewerkt
19 augustus 2020