Table of Contents

  De EU en Kenia hebben de onderhandelingen over een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) op 19 juni 2023 afgerond. De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Kenia is bedoeld om de bepalingen van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) ten uitvoer te leggen. Andere EAC-landen kunnen zich in de toekomst aansluiten.

  Wat houdt de economische partnerschapovereenkomst in?

  De overeenkomst tussen de EU en Kenia verdiept de betrekkingen tussen de twee partners op het gebied van 

  • handel 
  • investeringen
  • duurzame economische groei.

  Met dit akkoord krijgen alle exportproducten uit Kenia belasting- en quotavrije toegang tot de EU-markt. Ook zal de Keniaanse markt gedeeltelijk en geleidelijk worden opengesteld voor import uit de EU.

  De overeenkomst is ook gericht om EU-investeringen in Kenia te stimuleren, dankzij meer rechtszekerheid en stabiliteit. Het bevat sterke handels- en duurzaamheidsverbintenissen, met inbegrip van bindende bepalingen over arbeidsaangelegenheden, gendergelijkheid, milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

  Tot slot wordt een specifiek hoofdstuk over economische en ontwikkelingssamenwerking opgenomen om het concurrentievermogen van de Keniaanse economie te versterken.

  De EPO bevat bepalingen o.a. met betrekking tot:

  • handel in goederen
  • visserij
  • landbouw
  • economische en ontwikkelingssamenwerking
  • preventie en oplossing van geschillen
  • handel en duurzame ontwikkeling
  • wederzijdse administratieve bijstand
  • oorsprongsregels.

  Kalender van het EU-Kenia handelsakkoord

  Na goedkeuring door de Raad van de EU, ondertekenden de EU en Kenia de overeenkomst op 18 december 2023. Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven op 29 februari 2024. Zodra de EU en Kenia elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun interne juridische procedures zijn afgerond, kan de EPO in werking treden. De overeenkomst zal naar verwachting in juli 2024 in werking treden.

  Meer informatie over deze geavanceerde raamovereenkomst vindt u op de website van het Directoraat-Generaal Handel (DG Handel) van de Europese Commissie.

  Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

  Access2Markets is het onlineportaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

  Bezoek het online portaal van Access2Markets . U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
  • procedures en formaliteiten
  • productregels en -vereisten
  • oorsprongsregels
  • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Kenia.

  In de toekomst kunt u op Access2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Kenia of als u wenst deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Kenia.

  Laatst bijgewerkt
  23 april 2024