Table of Contents

  Op 9 december 2022 hebben de EU en Chili de onderhandelingen afgerond over de modernisering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, die sinds 2003 van kracht is.

  De gemoderniseerde overeenkomst tussen de EU en Chili verdiept de handels- en investeringsbetrekkingen tussen beide partners. De meeste resterende tarieven voor goederen worden afgeschaft, de handel in diensten wordt bevorderd en het wordt voor kmo’s gemakkelijker om zaken te doen. De overeenkomst bevat een nieuw hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. De verbintenis tot duurzame handelspraktijken heeft betrekking op klimaatverandering, energie, milieu, grondstoffen, risicobeperking bij rampen en duurzame voedselsystemen. De overeenkomst omvat ook sociale kwesties zoals arbeidsrechten, gendergelijkheid en verantwoord ondernemen.

  Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over :

  • handel in goederen
  • handel in diensten
  • oorsprongsregels
  • investeringen
  • overheidsopdrachten
  • douane en handelsbevordering
  • handelsmaatregelen
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
  • technische handelsbelemmeringen
  • duurzame voedselsystemen
  • kapitaalverkeer, betalingen en overdrachten
  • digitale handel
  • energie en grondstoffen
  • subsidies, concurrentie en staatsbedrijven
  • intellectuele eigendomsrechten
  • handel en duurzame ontwikkeling
  • handel en gendergelijkheid
  • kmo’s
  • goede regelgevingspraktijk
  • transparantie
  • geschillenbeslechting tussen staten

  Wat de inwerkingtreding betreft, voorziet de modernisering van de EU-Chili associatieovereenkomst in twee parallelle rechtsinstrumenten:

  1. een geavanceerde kaderovereenkomst, die zal bestaan uit:
   1. de politieke en samenwerkingspijler
   2. de handels- en investeringspijler (met inbegrip van bepalingen over investeringsbescherming);
  2. een interim-handelsovereenkomst over de liberalisering van handel en investeringen. Deze overeenkomst loopt af wanneer de geavanceerde kaderovereenkomst in werking treedt.

  Gezien de toenemende publieke belangstelling voor handelsonderhandelingen wordt de handels- en investeringspijler van de geavanceerde EU-Chili kaderovereenkomst in dit stadium ter informatie gepubliceerd. Die teksten lopen niet vooruit op het eindresultaat en kunnen nog worden gewijzigd, onder meer als gevolg van de juridische opschoning. Meer informatie over de geavanceerde kaderovereenkomst zijn te vinden op  de website van het DG Handel van de Europese Commissie.

  U kunt ook het online portaal van Access2Markets raadplegen. U krijgt informatie op maat van uw product(en), waaronder tarieven, oorsprongsregels, binnenlandse belastingen, toepasselijke douane- en invoerprocedures en andere vereisten voor handel met Chili.

  Tijdlijn

  Na aanname door de Raad van de EU, hebben de EU en Chili de geavanceerde kaderovereenkomst en de interim-handelsovereenkomst ondertekend op 13 december 2023.

  De nieuwe overeenkomsten zullen ter goedkeuring nu aan het Europees Parlement worden voorgelegd. Zodra het Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de Europese Raad de besluiten aannemen om de overeenkomsten te sluiten.

  Delen van de geavanceerde kaderovereenkomst zullen voorlopig van toepassing worden (in afwachting van ratificatie door alle EU-lidstaten), terwijl de interim-handelsovereenkomst in werking zal treden wanneer het Chileense Congres de ratificatieprocedure heeft afgerond.

  Economische analyse

  Op basis van beschikbare statistieken en gegevens heeft de FOD Economie de bestaande economische relaties in kaart gebracht. De analyse verschaft inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met het akkoord. Ze is op dit ogenblik beschikbaar in een gemengde Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige versie. De “Executive Summary” is beschikbaar in het Nederlands.

  De economische analyse van het handelsakkoord downloaden  (PDF, 1.49 MB)

  De Executive Summary dowloaden (PDF, 446.76 KB)

  Laatst bijgewerkt
  15 december 2023