Table of Contents

  Op 9 december 2022 hebben de EU en Chili de onderhandelingen afgerond over de modernisering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, die sinds 2003 van kracht is.

  Die gemoderniseerde overeenkomst tussen de EU en Chili verdiept de handels- en investeringsbetrekkingen tussen beide partners. De meeste resterende tarieven voor goederen worden afgeschaft, de handel in diensten wordt bevorderd en het wordt voor kmo’s gemakkelijker om zaken te doen. De overeenkomst bevat een nieuw hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. De verbintenis tot duurzame handelspraktijken heeft betrekking op klimaatverandering, energie, milieu, grondstoffen, risicobeperking bij rampen en duurzame voedselsystemen. De overeenkomst omvat ook sociale kwesties zoals arbeidsrechten, gendergelijkheid en verantwoord ondernemen.

  Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over :

  • handel in goederen
  • handel in diensten
  • oorsprongsregels
  • investeringen
  • overheidsopdrachten
  • douane en handelsbevordering
  • handelsmaatregelen
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
  • technische handelsbelemmeringen
  • duurzame voedselsystemen
  • kapitaalverkeer, betalingen en overdrachten
  • digitale handel
  • energie en grondstoffen
  • subsidies, concurrentie en staatsbedrijven
  • intellectuele eigendomsrechten
  • handel en duurzame ontwikkeling
  • handel en gendergelijkheid
  • kmo’s
  • goede regelgevingspraktijk
  • transparantie
  • geschillenbeslechting tussen staten

  Wat de inwerkingtreding betreft, voorziet de modernisering van de associatieovereenkomst EU-Chili in twee parallelle rechtsinstrumenten:

  1. een geavanceerde kaderovereenkomst, die zal bestaan uit:
   1. de politieke en samenwerkingspijler
   2. de handels- en investeringspijler (met inbegrip van bepalingen over investeringsbescherming);
  2. een interim-handelsovereenkomst over de liberalisering van handel en investeringen. Die overeenkomst loopt af wanneer de geavanceerde kaderovereenkomst in werking treedt.

  Gezien de toenemende publieke belangstelling voor handelsonderhandelingen worden de teksten van de interim-handelsovereenkomst in hun geheel, alsmede de teksten van hoofdstuk 10 "Investeringen", hoofdstuk 18 "Financiële diensten" en hoofdstuk 20 "Kapitaalverkeer" van de geavanceerde kaderovereenkomst in dit stadium ter informatie gepubliceerd. Die teksten lopen niet vooruit op het eindresultaat en kunnen nog worden gewijzigd, onder meer als gevolg van de juridische opschoning. De teksten worden definitief na ondertekening. De overeenkomst wordt pas bindend voor de partijen uit hoofde van het internationaal recht wanneer elke partij haar interne juridische procedures heeft voltooid die nodig zijn om de overeenkomst in werking te laten treden (of voorlopig toe te passen). 

  Meer informatie over de overeenkomst en de tekst van de beginselovereenkomst zijn te vinden op  de website van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

  U kunt ook het online portaal van Access2Markets raadplegen. U krijgt informatie op maat van uw product(en), waaronder tarieven, oorsprongsregels, binnenlandse belastingen, toepasselijke douane- en invoerprocedures en andere vereisten voor handel met Chili.

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2023