Table of Contents

  Op 9 december 2022 hebben de EU en Chili de onderhandelingen afgerond over de modernisering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili, die sinds 2003 van kracht is.

  De gemoderniseerde overeenkomst tussen de EU en Chili verdiept de handels- en investeringsbetrekkingen tussen beide partners. De meeste resterende tarieven voor goederen worden afgeschaft, de handel in diensten wordt bevorderd en het wordt voor kmo’s gemakkelijker om zaken te doen. De overeenkomst bevat een nieuw hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. De verbintenis tot duurzame handelspraktijken heeft betrekking op klimaatverandering, energie, milieu, grondstoffen, risicobeperking bij rampen en duurzame voedselsystemen. De overeenkomst omvat ook sociale kwesties zoals arbeidsrechten, gendergelijkheid en verantwoord ondernemen.

  Het vrijhandelsakkoord bevat bepalingen over :

  • handel in goederen
  • handel in diensten
  • oorsprongsregels
  • investeringen
  • overheidsopdrachten
  • douane en handelsbevordering
  • handelsmaatregelen
  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS)
  • technische handelsbelemmeringen
  • duurzame voedselsystemen
  • kapitaalverkeer, betalingen en overdrachten
  • digitale handel
  • energie en grondstoffen
  • subsidies, concurrentie en staatsbedrijven
  • intellectuele eigendomsrechten
  • handel en duurzame ontwikkeling
  • handel en gendergelijkheid
  • kmo’s
  • goede regelgevingspraktijk
  • transparantie
  • geschillenbeslechting tussen staten.

  Wat de inwerkingtreding betreft, voorziet de modernisering van de EU-Chili associatieovereenkomst in twee parallelle rechtsinstrumenten:

  • een geavanceerde kaderovereenkomst, die zal bestaan uit:
   • de politieke en samenwerkingspijler
   • de handels- en investeringspijler (met inbegrip van bepalingen over investeringsbescherming);
  • een interim-handelsovereenkomst over de liberalisering van handel en investeringen. Deze overeenkomst loopt af wanneer de geavanceerde kaderovereenkomst in werking treedt.

  Meer informatie en de teksten van de geavanceerde kaderovereenkomst kunt u terugvinden op  de website van het DG Trade van de Europese Commissie.

  Tijdlijn van het EU-Chili handelsakkoord

  Na aanname door de Raad van de EU, hebben de EU en Chili de geavanceerde kaderovereenkomst en de interim-handelsovereenkomst ondertekend op 13 december 2023.
  Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven op 29 febuari 2024

  Delen van de geavanceerde kaderovereenkomst zullen voorlopig van toepassing worden (in afwachting van ratificatie door alle EU-lidstaten), terwijl de interim-handelsovereenkomst in werking zal treden wanneer het Chileense Congres de ratificatieprocedure heeft afgerond.

  De verwachtingen zijn dat de interim-handelsovereenkomst in de tweede helft van 2024 in werking kan treden.

  Economische analyse van het EU-Chili handelsakkoord

  Op basis van beschikbare statistieken en gegevens heeft de FOD Economie de bestaande economische relaties in kaart gebracht. De analyse verschaft inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met het akkoord. Ze is op dit ogenblik beschikbaar in een gemengde Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige versie. De “Executive Summary” is beschikbaar in het Nederlands.

  De economische analyse van het handelsakkoord downloaden  (PDF, 1.49 MB)

  De Executive Summary dowloaden (PDF, 446.76 KB)

  Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

  Access2Markets is het online portaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

  Raadpleeg het portaal van Access2Markets. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

  • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen
  • procedures en formaliteiten
  • productregels en -vereisten
  • oorsprongsregels
  • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Chili.

  In de toekomst kan u op Access2Markets ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Chili of als u wenst deel te nemen aan openbare aanbestedingen in Chili.

  Laatst bijgewerkt
  23 april 2024