Table of Contents

  Wanneer u jonger dan 65 jaar bent, is de verzekeraar verplicht u een zorgverzekering aan te bieden. (art. 206, wet van 4 april 2014

  De kosten die samengaan met het gehandicapt of ziek zijn op het moment dat de verzekering wordt afgesloten, kunnen niet gedekt worden door deze verzekering omdat het risico al gerealiseerd is (er is geen risico meer, het risico is al gerealiseerd; hij is ziek of gehandicapt).

  De verzekeraar/het ziekenfonds mag u geen hogere premie aanrekenen dan mensen zonder een ziekte of handicap. 

  Wanneer er een geschil ontstaat kan u beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen.

  Laatst bijgewerkt
  11 oktober 2022