Table of Contents

  Opgelet! Neem inlichtingen vooraleer een hospitalisatieverzekering op te zeggen want het gaat om een nuttige verzekering. Verken niet enkel de markt van de private verzekeringen maar kijk ook naar de maatschappijen van onderlinge bijstand bij een ziekenfonds die uw risico kunnen verzekeren.

  Het staat u overigens altijd vrij om over een wijziging van uw waarborgen te onderhandelen, bijvoorbeeld een tweepersoonskamer nemen i.p.v. een eenpersoonskamer, voorzien in een franchise...

  Met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden kunnen zowel de private verzekeraars als de maatschappijen van onderlinge bijstand hun premies aanpassen.

  Het volgende onderscheid dient gemaakt te worden:

  • De private verzekeraar kan de hospitalisatieverzekering niet opzeggen. Het gaat hier inderdaad om een levenslange overeenkomst.

  • De statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand die verzekeringsproducten aanbiedt leggen onder meer de uitsluitingsvoorwaarden vast van de aangeslotenen. De overeenkomst is levenslang voor zover de verzekeringnemer lid blijft van het ziekenfonds dat via de maatschappij van onderlinge bijstand de verzekeringsproducten aanbiedt.

  • Wanneer de aansluiting bij de dienst hospitalisatie van een ziekenfonds verplicht is, blijft u lid van deze dienst zolang u aangesloten blijft bij het ziekenfonds.

  Laatst bijgewerkt
  3 mei 2019

  Laatste nieuws voor dit thema