Kan men u aan de deur zetten?

  • In het kader van de aanvullende verzekering kan door ziekenfondsen een luik “hospitalisatie” gedekt worden.  Voor deze dienst mag het ziekenfonds geen ziekte of leeftijdsgrens inroepen om er een einde aan te stellen. Let wel, om te kunnen genieten van de diensten en voordelen van deze aanvullende verzekering, moet u in orde zijn met de betaling van al uw bijdragen. De dekkingsvoorwaarden van de leden kunnen wel gewijzigd worden. Door een wijziging van zijn statuten, goedgekeurd door de Controledienst voor de Ziekenfondsen, kan het ziekenfonds een einde stellen aan de dienst en kunnen de aangeslotenen ofwel hun dekking verliezen ofwel opgescheept worden met een verminderde dekking. Uiteraard is er een verband tussen de omvang van de dekking en de gevraagde forfaitaire bijdrage.

  • De statuten van de maatschappij voor onderlinge bijstand die verzekeringsproducten aanbiedt, leggen tevens de ontslag- en uitsluitingsvoorwaarden vast van de aangeslotenen. Bijgevolg kunt u, bij wijziging van ziekenfonds, gedwongen worden om tevens van maatschappij van onderlinge bijstand te veranderen en dus van hospitalisatieverzekering.

  • De privéverzekeraar kan uw verzekering niet opzeggen; enkel u, als verzekerde, kunt er een einde aan stellen. Het gaat hier dus om een levenslange overeenkomst. De verzekeraar kan aldus, behoudens fraude, geen ziekte of het bereiken van een leeftijdslimiet inroepen om de overeenkomst op te zeggen.

  • Wanneer u verzekerd bent in het kader van een beroepsgebonden polis en u verlaat uw werkgever (faillissement, ontslag, afdanking, pensioenleeftijd), dan heeft u het recht om op individuele wijze verder verzekerd te worden mits aanpassing van de premie, maar zonder dat er rekening mag gehouden worden met de veranderingen in uw gezondheidstoestand.

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2022