Het ziekenfonds dekt alle vooraf bestaande toestanden in de dienst hospitalisatie die samengaat met de verplichte aanvullende verzekering. De dekking gebeurt binnen de grenzen van de waarborg die hoe dan ook beperkt is rekening houdend met de aanvaardbare forfaitaire bijdrage.

De verzekeraars en de maatschappijen van onderlinge bijstand die verzekeringsproducten aanbieden, moeten volgende regels hanteren:

En voor de gehandicapten en de chronische zieken…

Op dit ogenblik heeft de kandidaat-verzekerde die leidt aan een chronische ziekte of gehandicapt is en tevens jonger dan 65 jaar is, het recht op een verzekering gezondheidszorg met dien verstande dat de kosten veroorzaakt door de ziekte of handicap die bestond op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst van de dekking worden uitgesloten.

De premie moet deze zijn die aangerekend zou worden aan dezelfde persoon indien hij of zij niet chronisch ziek of gehandicapt was.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
    Financiële diensten

    Een goede verzekering voor een zorgeloze reis

  2. Financiële diensten

    Een voertuig op krediet kopen… Welke formule kiezen?