Table of Contents

  Een ziekenfonds mag de aansluiting aan de verplichte dienst hospitalisatie niet weigeren aan iemand die de voorwaarden vervult om lid te worden. (aanvullende verzekering = verplicht luik) Iedereen die aangesloten is bij het ziekenfonds heeft toegang tot deze dienst welke ook zijn gezondheidstoestand is (zonder vragenlijst en met dekking van voorafbestaande toestand). De dekking kan gewijzigd worden en is proportioneel ten opzichte van de forfaitaire bijdrage.

  Alleen de leden van een ziekenfonds dat verbonden is met een maatschappij van onderlinge bijstand die verzekeringsdiensten aanbiedt kunnen hier bij aansluiten. Indien u naar een ander ziekenfonds overstapt kunt u verplicht worden om van maatschappij van onderlinge bijstand te veranderen. De statuten leggen de toetredings- en uitsluitingsvoorwaarden vast.

  Op dit ogenblik kunnen private verzekeraars een kandidaat-verzekerde weigeren. Aandacht dient echter gegeven te worden aan de antidiscriminatiewetten en aan het recht op verzekering van chronische zieken en gehandicapten tot de leeftijd van 65 jaar.

  In geval van individuele voortzetting van een beroepsgebonden verzekeringsovereenkomst, gaat het er anders aan toe. (artikel 138bis-9 van de wet van 25 juni 1992). Inderdaad, behoudens het geval van fraude, heeft iedereen met een beroepsgebonden verzekering het recht om deze individueel verder te zetten wanneer hij het voordeel er van verliest zonder aanvullend medisch onderzoek en zonder nieuwe medische vragenlijst.

  De hoofdverzekerde moet te dien einde gedurende de twee jaar die het verlies van de beroepsgebonden verzekering voorafgaat, op ononderbroken wijze aangesloten zijn geweest bij een of verschillende opeenvolgende overeenkomsten bij een verzekeringsonderneming in de zin van deze wet.

  Laatst bijgewerkt
  11 oktober 2022