In verzekeringszaken heeft de wetgever toegelaten om diverse risico’s te groeperen in één enkele polis.

De autoverzekering is hier een voorbeeld van. Eenzelfde polis kan zo zowel de burgerlijke aansprakelijkheid (BA Auto), de casco, de verzekering voor de BOB, de rechtsbijstand, de bijstandsverzekering en de lichamelijke schade van de bestuurder verzekeren.

Om de verzekeringnemer evenwel te beschermen in zijn relatie met de verzekeraar in een combinatiepolis, heeft de wetgever bepaald dat de grond van opzegging of nietigheid betreffende één van de dekkingen niet noodzakelijk geldt voor de andere dekkingen.

Zo kan het niet aangeven van het bestaan van een strodak aanleiding geven tot het opzeggen van de dekking met betrekking tot brand, maar niet tot het opzeggen van de dekking van de waterschade die door dezelfde overeenkomst wordt verzekerd.

Daarentegen is het wel zo dat het opzeggen van een garantie het moeilijk, of zelfs onmogelijk, maakt om een polis bij een andere verzekeraar af te sluiten voor de enkele opgezegde dekking. U hebt bijvoorbeeld een autoverzekering afgesloten die zowel de BA auto, de bijstandsverzekering en een omnium omvat. Als de verzekeraar de dekking opzegt voor de omnium, zal het moeilijk worden op de markt een verzekeraar te vinden die bereid is een zuivere omnium verzekering af te sluiten, aangezien deze meestal in combinatie met een BA autoverzekering wordt aangeboden.

De wet voorziet dan ook dat als de verzekeraar de dekking met betrekking tot één of meer prestaties opzegt, de verzekeringnemer een einde kan stellen aan de volledige verzekeringsovereenkomst, waardoor de verzekeringsnemer een combinatiepolis kan afsluiten bij een andere verzekeraar. Bij dit voorbeeld kan u al uw polissen , en dus al uw dekkingen (BA Auto, bijstandsverzekering,….) opzeggen en uw wagen bij een andere verzekeraar verzekeren die een omniumverzekering van uw auto zal willen afsluiten indien ook de BA autoverzekering wordt afgesloten.

Laatst bijgewerkt
20 april 2022