Table of Contents

  Tijdens professionele activiteiten valt het soms voor dat op een of andere manier schade wordt aangericht. Ook ongevallen zijn niet uit te sluiten. Hieronder leest u op welke manieren u zich in België kunt verzekeren tijdens de uitoefening van uw beroep.

  Aansprakelijkheidsverzekeringen voor de verschillende beroepen

  Wettelijk worden de aansprakelijksheidsverzekeringen in België opgesplitst in verplichte verzekeringen en niet-verplichte verzekeringen:

  • Van de wettelijk verplichte verzekeringen (zowel aansprakelijkheids- als andere verzekeringen) bestaat er een lijst.
  • De verzekeraar bepaalt de inhoud van de niet-verplichte aansprakelijkheidverzekeringen.

  Er bestaan verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • de contractuele aansprakelijkheid,
  • de extracontractuele aansprakelijkheid,
  • de aansprakelijkheid van de bestuurders van een onderneming,
  • de aansprakelijkheid voor de uitbating,
  • de productaansprakelijkheid,
  • de aansprakelijkheid na levering, …

  Om binnen een bepaald beroep de juiste verzekering te nemen, neemt u het best contact op met een verzekeringstussenpersoon en/of met een verzekeringsonderneming. Het is in dat geval belangrijk om de beroepsactiviteit correct te omschrijven.

  Welk type aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor welk specifiek beroep?

  De verschillende verplichte verzekeringen worden wettelijk niet ingedeeld in een bepaald “type” van verzekering. De wetgever beperkt zich tot het bepalen van de inhoud van de waarborg.

  Lijst van de verplichte verzekeringen op de website van de FSMA.

  Type van verzekeringen voor de verschillende risico’s

  Beroepsaansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid gepleegd tijdens professionele activiteiten

  Het begrip “beroepsaansprakelijkheid” is in België niet op een uniforme wijze omschreven, zelfs niet voor de verplichte verzekeringen. De inhoud van de begrippen “fout” en “nalatigheid” wordt bepaald door de aansprakelijkheidswetgeving. Het is belangrijk dat de verzekeringsovereenkomst de aansprakelijkheid verzekert in alle landen waar de activiteit uitgeoefend wordt en volgens het aansprakelijkheidsrecht dat van toepassing is. De inhoud van die verzekering wordt vrij bepaald door de verzekeraar.

  Algemene aansprakelijkheid tegenover derden voor onrechtmatige daad tijdens professionele activiteiten

  Het begrip “algemene aansprakelijkheid” is in België niet wettelijk omschreven. Omdat de verzekeraar vrij de waarborgen van een verzekeringsovereenkomst bepaalt, beslist elke verzekeraar welke waarborgen in zijn overeenkomst verzekerd worden.

  Als iemand alle aansprakelijkheden voor een bepaalde activiteit wenst te verzekeren, zal die persoon dit rechtstreeks aan de verzekeraar moeten vragen of via een verzekeringstussenpersoon. De verzekeraar beslist of hij de verschillende aansprakelijkheidswaarborgen in één verzekeringsovereenkomst aanbiedt of in verschillende overeenkomsten.

  Ongevallenverzekering voor personeel

  Werkgevers moeten voor hun personeel een verplichte “arbeidsongevallenverzekering” sluiten. Die verzekering behoort tot de sociale zekerheid.

  Andere mogelijke verzekeringen

  Naast aansprakelijkheidsverzekeringen kunt u ook verzekeringen afsluiten die de eigen schade van de persoon bij een beroepsactiviteit verzekert. Bijvoorbeeld een ziekteverzekering, een ongevallenverzekering, brandverzekering, omniumverzekering voor motorrijtuigen, …

  Om de juiste verzekering te nemen, neemt u best contact op met een verzekeringstussenpersoon en/of met een verzekeraar. Voor de juiste verzekering is het belangrijk om de beroepsactiviteit correct te omschrijven.

  Wettelijke uitsluitingen

  Een schadegeval dat opzettelijk veroorzaakt werd, is niet verzekerd. Voor verzekeringen waarvoor een specifieke wetgeving bestaat, moet in de betreffende wet nagegaan worden of er andere wettelijke uitsluitingen mogen zijn.

  Bijkomende info

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel

  Tel.: + 32 2 220 52 11

  Laatst bijgewerkt
  12 mei 2023