Table of Contents

  U vertrekt voor een reis rond de wereld met uw mobilhome, u overwintert in de zon … Dan kunnen er onverwachte risico’s opduiken, wees vooruitziend en ga na of u goed verzekerd bent voor u vertrekt.

  Uw autoverzekering BA

  Een verblijf van het omschreven motorrijtuig in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte gedurende de duur van de overeenkomst kan niet worden aanzien als een verzwaring of een vermindering van risico en geeft geen aanleiding tot wijziging van de overeenkomst.(art. 9 Minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen)

  Uw autoverzekering BA geldt in heel Europa en in nog een aantal andere landen. De geldigheidsduur en de landen waar uw burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is, staan vermeld op de groene kaart. 

  Als het land/de landen niet op uw groene kaart vermeld staat/staan, dan moet u aan uw verzekeraar een uitbreiding van de garantie vragen of moet u aan de grens van dat land een extra verzekering nemen.

  Vergeet ook uw verplichtingen niet inzake

  • technische controle. Bij ongeval kan uw verzekeraar zijn tussenkomst weigeren als uw wagen niet in orde is met de technische keuring.
  • inschrijving van uw voertuig. Als u naar het buitenland wil gaan wonen voor langer dan zes maanden of definitief, moet u uw voertuig in dat land laten inschrijven.
   Van zodra het omschreven motorrijtuig ingeschreven is in een ander land dan België is de verzekeringsovereenkomst van rechtswege beëindigd.

  Uw woonverzekering

  Wat de verzekering tegen brand/diefstal/waterschade betreft, kunt u best nagaan of uw contract geen clausule bevat die een maximale afwezigheidsduur voorziet. Is dat het geval, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw tussenpersoon en/of verzekeraar om een extra dekking te onderhandelen eventueel mits betaling van een bijpremie.

  Verlies ook de preventiemaatregelen niet uit het oog. Vergeet niet uw water- en verwarmingsinstallatie te beschermen tegen vrieskoude, laat de leidingen leeglopen voor u vertrekt, voorzie eventueel een minimumtemperatuur voor de verwarming …

  Opgelet: neemt u de voorzorgsmaatregelen die in uw verzekeringspolis beschreven staan niet, dan riskeert u niet te worden vergoed voor waterschade. Raadpleeg dus zeker de verplichtingen die in uw brandverzekeringspolis vermeld staan.

  Is de inhoud van uw verblijfplaats verzekerd, dan zijn de goederen die u mee naar het buitenland neemt normaal gedekt tegen diefstal. Toch is de maximumvergoeding voor diefstal in uw tijdelijke verblijfplaats vaak beperkt. Neem dus liefst een aanvullende verzekering voor uw kostbare voorwerpen.

  Zolang u op verplaatsing bent, zijn uw goederen normaal gezien niet gedekt door de woonverzekering, behalve in geval van diefstal met bedreiging of geweld. Ga de details van uw polis na alvorens u vertrekt.

  Uw familiale BA-verzekering

  Het kan iedereen overkomen dat hij iemand anders schade berokkent. Deze verzekering kan u helpen bij uw verdediging en om derden die schade opliepen te vergoeden. De familiale BA-verzekering geeft dekking in heel Europa, zelfs soms wereldwijd. Ze komt echter maar voor een maximumbedrag tussen.

  Ze dekt bovendien enkel de extracontractuele wettelijke aansprakelijkheid. Ga ook na of uw polis rechtsbijstand – ook verdediging en verhaal genoemd – in een tussenkomst voorziet.

  Uw hospitalisatieverzekering

  Voor u in het buitenland naar een ziekenhuis gaat, moet u goed nagaan wat de voorwaarden zijn van uw verzekeringspolis en/of uw verzekeraar raadplegen. Denk daarbij aan de territoriale geldigheid van de dekking: ook al is de dekking “wereldwijd”, controleer toch ook of naast onverwachte hospitalisatie tijdens een reis, de “geplande ingrepen” gedekt zijn.

  In principe komt de hospitalisatieverzekering tussen, als het RIZIV – dus uw ziekenfonds – de zorgkosten in het buitenland dekt. Vergeet uw Europese ziekteverzekeringskaart niet te vragen als u een verblijf in Europa plant. Voor de andere landen kunt u eventueel een polis medische kosten afsluiten, bijvoorbeeld ter aanvulling van een bijstandsverzekering.

  Uw verzekering reisbijstand

  Uw reisbijstandsverzekering kan ook zeer nuttig zijn. Denk aan gevallen van

  • autopech,

  • een ziekte of een ongeval in het buitenland,

  • de noodzaak van een repatriëring of van

  • vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid …

  Opgelet! Ga goed na of uw verzekering wel degelijk de landen dekt die u bezoekt in geval van repatriëring wegens ziekte of ongeval in het buitenland.

  Geschillen en klachten

  www.ombudsman-insurance.be

  Laatst bijgewerkt
  11 juli 2022