Table of Contents

  Erasmus en verzekering

  Uw kind vertrekt voor enkele maanden naar het buitenland ? Dan kunnen er kleine risico’s opduiken waarvoor het maar best verzekerd is. Ga voor uw kind vertrekt goed na of die risico’s correct gedekt zijn, om problemen te vermijden eens hij/zij ter plekke is.

  Onze tips

  Informeer eerst en vooral bij de universiteit of de hogeschool van uw kind of die een collectieve ongevallenverzekering voor studenten heeft afgesloten, wat zeer waarschijnlijk is. Vraag wat deze dekking exact inhoudt.

  Ga vervolgens na of de polissen die u als ouders hebt afgesloten dergelijke risico’s dekken! Laat u daarin bijstaan door uw bemiddelaar of verzekeringsagent, en vraag in geval van twijfel rechtstreeks een bevestiging bij uw verzekeraar.

  Mocht extra verzekering nodig blijken, dan vindt u daarvoor op de markt van de verzekeringen speciaal daarvoor ontwikkelde verzekeringstypes. Informeer u goed ! Schuim de verzekeringsmarkt af of win info in bij uw bemiddelaar.

  • De aansprakelijkheid voor de studentenkamer en de inboedel ervan wordt normaal gedekt door de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van de ouders. Ga hoe dan ook na wat de algemene voorwaarden van de brandverzekeringsovereenkomst zijn, bijvoorbeeld of de verblijfplaats gedekt is, alsook de inhoud ervan, en voor welk risico (brand? diefstal?...). Vergeet vooral de waardevolle voorwerpen niet.
    
  • De verplichte BA-autoverzekering BA is geldig in alle Europese landen en zelfs in een aantal niet-Europese landen. De "groene kaart" bevat de volledige lijst van die landen. Ga dus na of uw kind goed gedekt is wanneer hij/zij met de auto rondrijdt. Het is altijd mogelijk een meer uitgebreide dekking aan te vragen of een verzekering af te sluiten bij de grens.
    
  • Het kan iedereen overkomen dat schade wordt berokkend aan derden. De familiale BA-verzekering van de ouders dekt de student als verzekerde persoon. Die verzekering kan een hulp zijn bij zijn verdediging en voor het vergoeden van derden die schade leden. De dekking geldt voor Europa en vaak zelfs wereldwijd. Maar opgelet! De familiale verzekering dekt enkel de financiële gevolgen en bovendien enkel de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Ga ook na of uw juridische verzekeringspolis – ook "rechtsbijstandverzekering" genoemd - kan tussenkomen.
    
  • De hospitalisatieverzekering is vaak ook geldig in de Europese Unie. In principe is het zo, dat wanneer het RIZIV – dus uw ziekteverzekering – de kosten in het buitenland dekt, de hospitalisatieverzekering tussenkomt. Vergeet niet de Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen voor uw kind als het in Europa zal verblijven. U kunt ook een polis geneeskundige verzorging afsluiten, bijvoorbeeld ter aanvulling van een bijstandsverzekering.
    
  • De reisbijstandsverzekering kan ook nuttig zijn in geval van repatriëring wegens ziekte of ongeval in het buitenland. Sommige verzekeraars bieden specifieke polissen aan voor studenten.

  Geschillen en klachten

  Ombudsman van de verzekeringen

  Laatst bijgewerkt
  21 april 2020