Table of Contents

  Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening.

  Wanneer u een krediet aangaat, kunt u een verzekering afsluiten om uw partner, uw erfgenamen of naaste familieleden in geval van overlijden te beschermen. Wanneer u dan overlijdt voordat uw krediet helemaal is terugbetaald, betaalt deze verzekering het schuldsaldo van uw lening of een gedeelte ervan terug aan uw kredietgever.

  Opgelet! Dit is geen verplichte verzekering. Maar wel is het zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten (bijvoorbeeld een hypothecaire lening) vragen om dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

  De kredietgever kan bij het sluiten van een leningsovereenkomst/kredietovereenkomst weliswaar eisen dat dergelijke verzekering wordt gesloten maar hij kan u daarom niet verplichten om deze verzekering bij een door hem gekozen verzekeraar te sluiten (zie artikel VII.146. § 2 van het Wetboek van economisch recht). Wat de hypothecaire lening betreft, kan de bank u echter een vermindering van de rentevoet toekennen als u ze bij een door hem aangeduide verzekeraar afsluit. In dat geval is het zo dat als u van verzekeraar verandert u deze vermindering verliest. De kredietgever kan daarentegen uw overeenkomst niet opzeggen als de schuldsaldoverzekering bij een andere verzekeraar wordt aangegaan.

  Wat als de schuldsaldoverzekering geweigerd wordt of een hogere premie wordt gevraagd?

  De schuldsaldoverzekering speelt een belangrijke rol in onze maatschappij omdat ze een voorwaarde kan zijn voor toegang tot een krediet en dus tot een eigendom. Sommige kredietgevers weigeren om een krediet af te sluiten als het niet gewaarborgd is door een schuldsaldoverzekering.

  Deze verzekering kan echter erg duur uitvallen rekening houdend met de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekeringnemer. De gezondheidstoestand waarin de verzekerde verkeert alsook zijn voorgeschiedenis zijn immers elementen die medebepalend zullen zijn voor de verzekeringspremie.

  Zo betaalt een persoon die een chronische ziekte heeft of die in het verleden ernstig ziek was, meer voor zijn verzekering dan iemand die “in perfecte gezondheid” verkeert.

  De wetgever heeft deze personen willen helpen om gemakkelijker een schuldsaldoverzekering aan te gaan.

  Wanneer u een schuldsaldoverzekering aanvraagt, is de verzekeraar ertoe verplicht zijn prijs toe te lichten. Hij moet de premie verdelen tussen de basispremie enerzijds en de eventuele bijpremie anderzijds. Deze bijpremie houdt in feite rekening met een verhoogd overlijdensrisico omwille van uw gezondheidstoestand.

  Wanneer de verzekeraar u zijn offerte overmaakt, moet hij die bijpremie motiveren.

  Als u vindt dat de bijpremie die voor deze schuldsaldoverzekering gevraagd wordt veel te hoog is dan heeft u verschillende mogelijkheden om op te treden.

  1. De herverzekeraar

  Wanneer u niet akkoord gaat met de premie die u wordt voorgesteld, kunt u dat laten weten aan uw verzekeraar. Hij is dan verplicht om zich tot zijn herverzekeraar te richten die uw dossier opnieuw onderzoekt.

  Als de herverzekeraar het bedrag van de premie naar beneden toe herziet, moet de verzekeraar, als hij beslist om de overeenkomst met u te sluiten, de lagere bijpremie toepassen die door de herverzekeraar wordt voorgesteld.

  2. Het Opvolgingsbureau voor de tarifering

  In het geval dat een verzekeraar weigert om u een schuldsaldoverzekering aan te bieden, heeft u nog mogelijkheden. Hetzelfde geldt wanneer hij een verzekeringsovereenkomst aanbiedt waarvan de bijpremie meer dan 75 % van de basispremie bedraagt.

  U kunt zich richten tot het Opvolgingsbureau voor de tarifering, dat moet nagaan of de voorgestelde bijpremie of de geweigerde schuldsaldoverzekering medisch of verzekeringstechnisch verantwoord zijn.

  De tussenkomst van het Opvolgingsbureau is gratis maar beperkt tot de schuldsaldoverzekeringen die betrekking hebben op de waarborg van een hypothecaire lening voor de aankoop of de renovatie van de enige en eigen gezinswoning.

  Wanneer aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan, doet het Opvolgingsbureau binnen een termijn van 15 werkdagen een bindend voorstel.

  Als de verzekeraar beslist om de overeenkomst te sluiten, moet hij het voorstel van het opvolgingsbureau voor de tarifering volgen.

  3. De Compensatiekas

  De Compensatiekas is een vzw samengesteld uit verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen. Ze kadert in een solidariteitsmechanisme waarin voorzien werd om personen die een aanzienlijke bijpremie moeten betalen toch de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de schuldsaldoverzekering.

  Ze komt financieel tussen wanneer de gevraagde bijpremie meer dan 125 % van de basispremie bedraagt, maar met een maximum van 800 % van de basispremie.

  U hoeft geen aanvraag bij de Compensatiekas in te dienen. De verzekeringsmaatschappij ontvangt het bedrag rechtstreeks van de Compensatiekas.

  Laatst bijgewerkt
  16 april 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten

   Een goede verzekering voor een zorgeloze reis