Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening.

Wanneer u een krediet aangaat, kunt u een verzekering afsluiten om uw partner, uw erfgenamen of naaste familieleden in geval van overlijden te beschermen. Wanneer u dan overlijdt voordat uw krediet helemaal is terugbetaald, betaalt die verzekering het schuldsaldo van uw lening of een gedeelte ervan terug aan uw kredietgever.

Opgelet! Een schuldsaldoverzekering is geen verplichte verzekering. Het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten (bijvoorbeeld een hypothecaire lening of professioneel krediet) vragen om dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

De kredietgever kan bij het sluiten van een lening of kredietovereenkomst weliswaar eisen dat een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten maar hij kan u niet verplichten om die verzekering bij een door hem gekozen verzekeraar te sluiten (artikel VII.146. § 2 van het Wetboek van economisch recht). Bij een hypothecaire lening kan de bank u echter een vermindering van de rentevoet toekennen als u de schuldsaldoverzekering bij een door hem aangeduide verzekeraar afsluit. In dat geval verliest u bij verandering van verzekeraar die vermindering. De kredietgever kan daarentegen uw overeenkomst niet opzeggen als de schuldsaldoverzekering bij een andere verzekeraar wordt aangegaan.

De premie

De verzekeraar bepaalt de premie van de schuldsaldoverzekering.

Een schuldsaldoverzekering kan echter erg duur uitvallen rekening houdend met de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekeringnemer. De gezondheidstoestand waarin de verzekerde verkeert, alsook zijn voorgeschiedenis zijn elementen die mee de verzekeringspremie bepalen.

Kijk naar de website van de verzekeraar! De verzekeraar publiceert op zijn website de criteria die hij gebruikt in het kader van de segmentatie op het vlak van acceptatie en tarifering (art. 45 wet 04.04.2014). Er wordt ook toegelicht waarom die segmenteringscriteria worden gehanteerd.

De verzekeraar motiveert steeds de premie. In het aanbod vermeldt hij namelijk ook welke segmenteringscriteria hij heeft gebruikt bij de bepaling van de tariferingsvoorwaarden.

Als u vindt dat de premie die voor de schuldsaldoverzekering gevraagd wordt veel te hoog is, dan kunt u bij verschillende verzekeraars aankloppen om een aanbod te verkrijgen, zodat u kunt vergelijken. Dat kunt u zelf doen, ofwel via een verzekeringstussenpersoon.

Ga na of u van de toegangsbevorderende maatregelen tot de schuldsaldoverzekering kunt genieten.

Laatst bijgewerkt
12 mei 2023