Hebt u een reis geboekt en wordt vervolgens door Buitenlandse Zaken deze bestemming ontraden omdat er zich ter plaatste veiligheidsproblemen voordoen? Dan betekent dit niet dat wanneer u uw reis annuleert, uw annulatieverzekering automatisch uw reiskosten zal dekken.

Kijk de algemene voorwaarden van uw polis goed na.

Verzekeringspolissen dekken over het  algemeen het geval van overmacht niet.

Omstandigheden zoals rellen, burgeroorlogen, terreuraanslagen en natuurrampen zijn normalerwijze uitgesloten van dekking, ook als Buitenlandse Zaken deze reizen afraadt.

Daarentegen kan uw bijstandsverzekering die een professionele hulp - o.a. medische - biedt, eventueel tussenkomen afhankelijk van de contractvoorwaarden.

Vergeet niet om in uw verzekering de uitsluitingen, o.a. deze betreffende de landen, de omstandigheden en de gedragingen, na te kijken.

Laatst bijgewerkt
17 december 2020