In geval van geschil met uw verzekeraar of bij een vraag, staat u niet machteloos. Verscheidene oplossingen bieden zich aan:

Ombudsman van de verzekeringen

Verschillende verzekeringsondernemingen hebben de gedragscode voor het beheer van klachten in de verzekeringsondernemingen onderschreven. Bij deze verzekeringsondernemingen kunt u rechtstreeks uw klacht indienen.

Krijgt u geen bevredigend antwoord of wil u onmiddellijk werken via de ombudsman, dan kunt u op de volgende wijze een klacht indienen:

 • Via een standaardformulier: http://www.ombudsman.as/nl/complaint/form.asp

 • Via elektronische post: info@ombudsman.as

 • Per fax: +32 2 547 59 75

 • Per brief, geadresseerd aan mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

 • Per telefoon (+32 2 547 58 71) kunt u een eerste inlichting verkrijgen maar de klachten worden niet geregistreerd.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel
Tel. (gratis nr): 0800 120 33
Fax (gratis nr): 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Hebt u een verzekering onderschreven via uw reisbureau,

dan kunt u daar hulp en raad vragen. Het is niet altijd zeker dat een ongevalsaangifte bij uw reisagent voldoende is om de tussenkomst van uw verzekeraar te krijgen. Ga de algemene voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst na om na te kijken wat er moet gebeuren bij een ongeval en vooral, houdt een kopie bij van wat u meedeelt.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Financiële diensten

  Een goede verzekering voor een zorgeloze reis

 2. Financiële diensten

  Een voertuig op krediet kopen… Welke formule kiezen?