Table of Contents

  Verre van nutteloos, bieden deze verzekeringen over het algemeen ruimere waarborgen dan die van uw ziekenfonds, en dekken ze bijvoorbeeld uw voertuig.

  Annulatieverzekering

  Deze verzekering beoogt u te beschermen tegen het financiële verlies door de annulering van uw reis of de vervroegde terugkeer (overlijden van een naast familielid).

  Wees aandachtig voor de voorwaarden beschreven in de overeenkomst, meer bepaald welke grond voor annulatie verzekerd (of uitgesloten) is. Hierbij kan, bijvoorbeeld, gedacht worden aan:

  • Medische redenen (ziekte, ongevallen, overlijden, transplantaties, zwangerschapsverwikkelingen)
   Worden niet verzekerd: het hervallen of de verergering van een ziekte of een pathologie die al bekend was voor het sluiten van de verzekering.

  • Familiale redenen (echtscheiding of scheiding van tafel en bed),

  • Beroepsredenen (ontslag om economische redenen, nieuwe overeenkomst van onbepaalde duur, intrekken van al toegestane vakantie),

  • Materiële oorzaken (schade aan de woning, aan het tweede verblijf, aan de beroepslokalen),

  • Administratieve redenen (oproep voor een militaire of humanitaire zending, voor de adoptie van een kind, als getuige of lid van een jury),

  • Redenen met betrekking tot de overheid (weigering van een visum) of diverse redenen (herexamen, vertraging bij inscheping als gevolg van een ongeval of een panne, annulering door uw reisgezel).

  Een goede raad:

  Neem alle nodige maatregelen om de tussenkomst van de verzekeraar te vermijden en waarschuw hem zo snel mogelijk, want hoe later u annuleert hoe hoger de kosten voor de reisorganisator en dus ook de verzekeraar.

  Deze verzekering kan worden aangegaan voor een beperkte duur of op jaarbasis. Zij kan onderschreven worden bij de touroperator of via een bijzondere overeenkomst bij de verzekeraar.

  Bijstandsverzekering

  Deze verzekering biedt professionele bijstand voor personen en voertuigen.

  Uiteraard moet rekening worden gehouden met de voorwaarden (landen, bedragen, voordelen/diensten …)

  Zij kan betrekking hebben op:

  Technische bijstand (voertuigpech omdat u bijvoorbeeld diesel in plaats van benzine getankt heeft, vergeten geneesmiddelen, ter plekke hersteld of gesleept voertuig, ter beschikking stellen van een vervangvoertuig, verlies van voertuigsleutels, gebroken been en dus repatriëring van het voertuig en zijn inzittenden…)

  Kijk in het bijzonder na voor welk bedrag u verzekerd bent:

  • De waarborg voor de aanhangwagen of de caravan,

  • De stallingskosten en de repatriëring van het voertuig,

  • De bijstand bij diefstal van het voertuig,

  • De bijstand bij de formaliteiten voor afstand van het voertuig of bij de teruggave van het verzekerde voertuig,

  • De bijstand in afwachting van het herstel, voortzetting van de reis met een vervangwagen, onderdak ter plekke of repatriëring van het voertuig en zijn inzittenden (met inbegrip van huisdieren, bagage, aanhangwagen, pleziervaartuig), het zenden van wisselstukken bij pech…

  • Hulp voor het openen van deuren ingeval men zich buitensluit….

  Kijk ook na of oudere voertuigen niet uit de waarborg worden uitgesloten.

  Medische bijstand: ziekte, assistentie ter plekke, dekking van de kosten van een familielid.

  Kijk in het bijzonder na of u verzekerd bent, wat de verzekering dekt en voor welk bedrag:

  • hospitalisatiekosten,

  • het bezoek van een familielid bij langdurige hospitalisatie,

  • de andere verzekerden en in het bijzonder de kinderen (repatriëring, begeleiding …),

  • de repatriëring van het lijk in geval van overlijden,

  • de organisatie van de vervroegde terugkeer bij hospitalisatie of overlijden van een naast familielid of als gevolg van zware schade aan de woning,

  • de tussenkomst in de meerkost bij de terugkeer en in eventuele kosten bij de verlenging van het verblijf,

  • het opsturen van bril, prothesen of medicamenten wanneer ze ter plaatse onvindbaar zijn in het vakantieland,

  • het opsturen van belangrijke reisdocumenten of bagage bij verlies of diefstal,

  • de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangende chauffeur,

  • bijstand aan huisdieren…

  Zelfs als uw ziekenfonds dekking biedt voor medische kosten en hospitalisatie is een dergelijke verzekering niet overbodig want ze biedt een ruimere dekking en bijstand. Zo komt het ziekenfonds niet tussen voor uw voertuig, zelfs wanneer u niet meer in staat bent om te rijden.

  Deze verzekering kan worden aangegaan voor een bepaalde duur of op jaarbasis..

  Kijk ook na of uw hospitalisatieverzekering bij uw verzekeraar bijstand in het buitenland biedt aan de verzekerde personen.

  Bagageverzekering

  Deze verzekering waarborgt de bagage tegen vernieling, diefstal of beschadiging. Waardevolle voorwerpen moeten echter apart worden aangegeven bij het sluiten van de overeenkomst. In veel gevallen geldt de dekking ervoor slechts tot een bepaald maximumbedrag.

  Lees aandachtig de uitsluitingen. Bij wijze van voorbeeld, worden vaak uitgesloten het verdwijnen van bagage uit een hotelkamer zonder sporen van inbraak, diefstal met gebruik van valse sleutels. Diefstal met geweld wordt echter bijna altijd gedekt.

  Leg bij een schadegeval klacht neer bij de autoriteit (politie, klachtendienst van de luchthaven…) en laat een pv opstellen. Waarschuw zo snel mogelijk de verzekeraar en voeg bij de aangifte een kopie van het pv of ten minste uw verklaring en een gedetailleerde inventaris van de gestolen/beschadigde/vernielde voorwerpen met een schatting van de nieuwwaarde.

  Heeft u zo geen verzekering onderschreven en bent u slachtoffer van een diefstal in het hotel of het vakantieverblijf, dan kunt u misschien een beroep doen op de waarborg diefstal van uw brandverzekering. Inderdaad, gedurende een beperkte periode per jaar waarborgt deze polis de tijdelijke verplaatsing van uw goederen. Diefstal met geweld zou dus verzekerd kunnen zijn.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018