Table of Contents

  Als u uw rechten moet verdedigen en u hebt een rechtsbijstandverzekering (vaak "verdediging en verhaal" genoemd), zal de verzekeraar eerst de mogelijkheid onderzoeken om een minnelijke schikking te treffen.

  Indien de minnelijke procedure vastloopt of niet mogelijk blijkt te zijn zal het contract uw advocaat-, expertise- en procedurekosten dekken.

  De tussenkomst van de verzekeraar is vaak beperkt tot een maximum tussenkomst. U kunt de hoogte hiervan onderhandelen maar hoe hoger de maximale tussenkomst, hoe hoger uw verzekeringspremie zal zijn.

  LET OP! Indien u bij een geschil een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, moet u hem van bij het begin van het geschil op de hoogte brengen. Als u zijn tussenkomst vraagt nadat de gerechtelijke procedure is opgestart kan hij zijn tussenkomst weigeren omdat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om een minnelijke schikking te treffen voor het geschil. 

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema