Table of Contents

  Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek en dus de toegang tot de rechtbank te bevorderen is er voorzien in een belastingvermindering voor de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen die aan een aantal strikte voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking en waarborg en wachttermijnen voldoen.

  Vraag dus zeker na bij uw verzekeraar of uw product “rechtsbijstand verzekering” conform is aan de reglementering om een belastingvermindering te kunnen genieten.

  De betalingen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 195 euro per belastbaar tijdperk. De belastingvermindering is gelijk aan 40 % van het in aanmerking te nemen bedrag.

  De belastingvermindering wordt verleend op basis van een door de verzekeraar uitgereikt jaarlijks attest. 

  De wet van 22 april 2019 heft het koninklijk besluit van 15 januari 2007 op (KB tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het wetboek diverse rechten en taksen)

  Laatst bijgewerkt
  2 september 2019