Indien u, door de insolvabiliteit van een verantwoordelijke derde, de vergoeding die u door de rechtbanken is toegekend niet kunt krijgen, betaalt uw verzekeraar u deze vergoeding tot een overeengekomen maximumbedrag volgens de voorwaarden van de verzekering.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018