Moeten worden beschouwd als verzekerden:

  • de verzekeringnemer en zijn samenwonende partner, of hij (zij) nu getrouwd is of niet;
  • alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van studenten, zelfs indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven.
  • het huispersoneel en de gezinshelp(st)er, wanneer ze handelen in de privédienst van de verzekerde;
  • iedereen die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende kinderen en van de aan de verzekeringnemer toebehorende dieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt.
    Opgelet ! schade aan het huispersoneel, aan de oppas, …wordt niet gedekt door de familiale BA verzekering. Om dat soort schade te dekken moet u als werkgever een verzekering “huispersoneel” afsluiten. Dat is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel in dienst hebben voor niet-manuele huishoudelijke activiteiten die niet meer dan 8 uur per week worden verricht bij een of meer werkgevers. Ga als werkgever na of u in orde bent met de sociale zekerheid !
Laatst bijgewerkt
20 februari 2018