In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van natuurrampen inbegrepen. 

De wet verduidelijkt :

  • welke natuurrampen worden bedoeld: aardbeving, overstroming, overlopen of opstuwing van de openbare riolen en aardverschuiving of grondverzakking;

  • welke schade ten minste krachtens deze verzekering moet worden vergoed. Het gaat met name om schade aan de verzekerde goederen, alsook de bijkomende kosten voor de herstellingen en de huisvesting van de getroffen bewoners;

  • welke schade kan worden uitgesloten van de algemene verzekering tegen natuurrampen en overstromingen.

De tussenkomst van de verzekeringssector bij natuurrampen is niet onbeperkt. Bovendien, mocht de grens van de tussenkomst van de verzekeraars bereikt zijn, dan kan daarbovenop het Vlaams Rampenfonds nog tussenkomen.

Bij een natuurramp moet u een beroep doen op uw brandverzekeraar want hij is degene die u zal vergoeden.

Vraag dus raad en bijstand aan uw makelaar of verzekeringsagent om uw dossier samen te stellen, voornamelijk om het bewijs van het schadegeval te leveren. Overigens moet u alle nodige maatregelen nemen om uw goederen te beschermen.

Tot slot, ALS u geen brandverzekering heeft EN u op de dag van de natuurramp recht heeft op een leefloon of een gelijkaardige uitkering, DAN kan u aan het OCMW van uw gemeente een attest vragen teneinde uw dossier bij het gewestelijk Rampenfonds in te dienen.

Laatst bijgewerkt
28 februari 2023