Table of Contents

    In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van het gevaar natuurrampen van rechtswege inbegrepen, waaronder overlopen of opstuwing van openbare riolen. De wet bepaalt nauwkeurig wat verstaan moet worden onder een overlopen of opstuwing van de openbare riolen’.

    De wet bepaalt ook welke schade door deze waarborg zal vergoed worden. Het gaat om de schade aan de verzekerde goederen en de bijkomende kosten voor herstel en de huisvesting van de getroffen bewoners. De wet voorziet ook welke schade van de waarborg kan worden uitgesloten.

    Laatst bijgewerkt
    19 juli 2021