Table of Contents

  U bent niet verzekerd

  Informeer bij het Rampenfonds in uw regio om te zien of u financiële steun kunt krijgen. Dat fonds kan worden ingeschakeld om schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend.

  Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgedragen aan de regio's, die de voorwaarden van elke interventie bepalen.

  Elk Rampenfonds bepaalt zijn interventievoorwaarden.

  Waals Rampenfonds

  Wallonië wijzigt momenteel de regels voor schadevergoeding door het Gewestelijk Fonds voor Openbare Rampen in geval van overstromingen. Het is de bedoeling om burgers die schade hebben geleden, beter te kunnen helpen. Wallonië zal zo spoedig mogelijk meer informatie over dat onderwerp verstrekken.

  Vlaams Rampenfonds

  Hebt u materiële schade na een natuurramp die door de Vlaamse Regering erkend is? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen, die een gedeelte van de schade compenseert. Het gaat enkel om schade die niet verzekerbaar is door uw brandpolis eenvoudige risico’s OF die wel verzekerbaar was maar u kan aantonen dat u recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding op het ogenblik van de ramp.

  Wat moet u doen?

  1.  Meld de schade bij het Vlaams Rampenfonds. Dat kan uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel. Aan de hand van die schademeldingen kan er een erkenning komen als ramp.
  2.  Dien een aanvraag in voor een schadevergoeding na een eventuele erkenning als ramp.

  U bent verzekerd

  • Meld uw schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar, die een schadedossier zal openen en ter plaatse zal gaan om u te helpen of indien nodig een expert zal sturen.
  • Vraag uw verzekeringstussenpersoon om advies en hulp bij het samenstellen van uw dossier, vooral om het bewijs van de schade te leveren. U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het verlies te voorkomen en te beperken.

  Wat u moet weten...

   Is er schade aan uw huis of aan buiteninstallaties?

  • Raadpleeg de checklist overstromingen
  • Alle brandverzekeringen dekken onder meer schade aan eigendommen veroorzaakt door overstromingen.

  De enige uitzondering is als de woning in een risicogebied ligt en meer dan 18 maanden na de bekendmaking van het decreet tot afbakening van het risicogebied in het Belgisch Staatsblad is gebouwd.

  Als u niet verzekerd bent tegen brand EN op de dag van de natuurramp recht hebt op het leefloon of een gelijkaardige uitkering, kunt u bij het OCMW van uw gemeente een attest aanvragen om uw dossier in te dienen bij het Gewestelijk Rampenfonds.

  • Controleer de omvang van uw dekking in uw contract: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreide dekking.
  • Ga ook na of u een bijstandsdekking heeft: in dat geval worden professionele vaklui ter plaatse gestuurd.
  • Als u niet volledig schadeloos bent gesteld, controleer dan bij het Rampenfonds of u recht heeft op financiële bijstand. 

  Waals Rampenfonds

  Wallonië wijzigt momenteel de regels voor schadevergoeding door het Gewestelijk Fonds voor Openbare Rampen in geval van overstromingen. Het is de bedoeling om burgers die schade hebben geleden, beter te kunnen helpen. Wallonië zal zo spoedig mogelijk meer informatie over dat onderwerp verstrekken.

  Vlaams Rampenfonds

  Hebt u materiële schade na een natuurramp die door de Vlaamse Regering erkend is? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen, die een gedeelte van de schade compenseert. Het gaat enkel om schade die niet verzekerbaar is door uw brandpolis eenvoudige risico’s OF die wel verzekerbaar was maar u kan aantonen dat u recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding op het ogenblik van de ramp.

  Wat moet u doen?

  1.  Meld de schade bij het Vlaams Rampenfonds. Dit kan uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel. Aan de hand van die schademeldingen kan er een erkenning komen als ramp.
  2. Dien een aanvraag in voor een schadevergoeding na een eventuele erkenning als ramp.

  Is uw voertuig overstroomd?

  • Als uw voertuig gedekt is door een omniumverzekering, zal uw verzekeraar u vergoeden.
  • Als uw voertuig niet gedekt is door een uitgebreide verzekering:
   • Controleer uw brandverzekeringspolis. Het voertuig kan gedekt zijn als het bijvoorbeeld in de garage staat of binnen een straal van 1 km van uw woning is geparkeerd.
   • Neem contact op met het Rampenfonds om na te gaan of u recht heeft op financiële bijstand.

  Waals Rampenfonds

  Wallonië wijzigt momenteel de regels voor schadeloosstelling door het “Fonds régional des Calamités publiques” in geval van overstromingen. Het is de bedoeling om burgers die schade hebben geleden, beter te kunnen helpen. Wallonië zal zo spoedig mogelijk meer informatie over dat onderwerp verstrekken.

  Vlaams Rampenfonds

  Hebt u materiële schade na een natuurramp die door de Vlaamse Regering erkend is? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen, die een gedeelte van de schade compenseert. Het gaat enkel om schade die niet verzekerbaar is door uw brandpolis eenvoudige risico’s OF die wel verzekerbaar was maar u kan aantonen dat u recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding op het ogenblik van de ramp.

  Wat moet u doen?

  1. Meld de schade bij het Vlaams Rampenfonds. Dit kan uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel. Aan de hand van die schademeldingen kan er een erkenning komen als ramp.
  2.  Dien een aanvraag in voor een schadevergoeding na een eventuele erkenning als ramp.

  Ons advies

  • Pas op voor aanbiedingen van diensten in de nasleep van een ramp! 

  Deze mensen zijn niet aangesteld door uw verzekeraar. Zij zijn niet op de hoogte van uw verzekeringsdekking en kunnen u misleiden wanneer zij u een dienst in rekening brengen.

  • Controleer wat u ondertekent en neem de tijd om erover na te denken, vooral als u een overeenkomst ondertekent voor een onderzoek of een schaderegeling!

  Indien nodig, maak een reservering. Vraag uw verzekeringstussenpersoon om hulp en advies.

  Aarzel niet om uitleg te vragen!

  • Vraag naar uw schadecertificaat

  Aarzel niet om als slachtoffer van een overstroming uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om een schadeattest te vragen. Dat is een certificaat dat u recht geeft op een aanzienlijke korting op uw aankopen in de deelnemende winkels.

  Op basis van dat certificaat zullen de detailhandelaars die lid zijn van Comeos en de Federatie van Handel en Diensten van 4 augustus tot 4 september 2021 aanzienlijke kortingen geven aan slachtoffers van rampen.

  De lijst van deelnemende (winkel)ketens is te vinden op http://www.commercecares.be/

  Het is mogelijk dat u dat certificaat voor andere diensten kunt gebruiken.

  • Op zoek naar een bouwbedrijf?

  Het verbond van bouwondernemingen heeft op zijn website een lijst geplaatst van bouwondernemingen die bereid zijn u te helpen. 

  Zie ook onze tips voor het bouwen, kopen of renoveren van een huis.

  Klachten / geschillen

  Heeft u problemen met uw verzekeraar?

  Neem dan gerust contact op met uw verzekeringstussenpersoon, de klachtenafdeling van uw verzekeraar.

  Laatst bijgewerkt
  6 augustus 2021

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten