In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van het gevaar natuurrampen van rechtswege inbegrepen, waaronder aardverschuiving. De wet bepaalt nauwkeurig wat verstaan moet worden onder een aardverschuiving.

De wet bepaalt ook welke schade door deze waarborg zal vergoed worden. Het gaat om de schade aan de verzekerde goederen en de bijkomende kosten voor herstel en de huisvesting van de getroffen bewoners. De wet voorziet ook welke schade van de algemene waarborg natuurrampen kan worden uitgesloten.

Laatst bijgewerkt
12 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema