In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van het gevaar natuurrampen van rechtswege inbegrepen, waaronder aardbeving. De wet bepaalt nauwkeurig wat verstaan moet worden onder een aardbeving.

De wet bepaalt ook welke schade door deze waarborg zal vergoed worden. Het gaat om de schade aan de verzekerde goederen en de bijkomende kosten voor herstel en de huisvesting van de getroffen bewoners. De wet voorziet ook welke schade van de vergoeding van de algemene waarborg natuurrampen kan worden uitgesloten.

Laatst bijgewerkt
19 juli 2021