Table of Contents

  In de brandverzekering is de dekking van stormschade van rechtswege inbegrepen.

  Onder storm moet verstaan worden:

  de orkanen en stormwinden die:

  • binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan:
   • hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies,
   • hetzij andere goederen die aan die winden weerstand bieden gelijkwaardig aan de weerstand van de verzekerbare goederen;
  • ofwel
   op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

  Sommige schade kan worden uitgesloten van de waarborg. Zo kan de verzekeraar van de waarborg uitsluiten:

  • lichte of onafgewerkte constructies en/of

  • goederen die aan lichte of onafgewerkte constructies vastgemaakt zijn of

  • goederen die bijzonder gevoelig zijn voor schade ten gevolge van storm.

  Let wel, niets belet een verzekeraar om zijn waarborg toch uit te breiden tot deze goederen of ze te verzekeren mits betaling van een bijpremie. Voor de juiste omvang van de waarborg is het belangrijk de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst te raadplegen.

  De reglementering stelt tevens dat de verzekering tegen stormschade de verzekering van de schade veroorzaakt door hagel, sneeuw- en ijsdruk met zich brengt.

  Om te beletten dat sommige contractanten zich aan de verplichte waarborg zouden onttrekken door de te verzekeren bedragen te beperken tot een symbolische euro, wordt bepaald dat de verzekerde bedragen die gelden voor de brandverzekering tevens gelden voor de verzekering van dit gevaar. 

  Laatst bijgewerkt
  17 juni 2019