Ter gelegenheid van een arbeidsconflict of een aanslag kan er schade worden berokkend aan uw woning, denk maar aan het gooien met stenen.  Die schade wordt ten laste genomen door uw verzekeraar.

Inderdaad, brandverzekeringsovereenkomsten bevatten verplicht een waarborg tegen schade ingevolge een aanslag of een arbeidsconflict.

De draagwijdte van de waarborg wordt nader omschreven in de bijlage bij het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Financiële diensten
 2. Consumentenbescherming
  Verkoop
  Mededinging
  Ondernemingen
  Online
  Financiële diensten