Table of Contents

  Bij het onderschrijven van een brandverzekering kunnen de partijen overeenkomen om waterschade te verzekeren. Opgelet: dit is een niet-verplichte waarborg. Hieruit volgt dat de partijen kunnen overeenkomen om die waarborg niet te verzekeren. Om te weten of u al dan niet verzekerd bent voor waterschade en wat de omvang van uw waarborg is, raadpleegt u de voorwaarden van uw overeenkomst.

  De verzekering van waterschade mag niet verward worden met de verzekering tegen overstroming. De verzekering tegen waterschade dekt over het algemeen de schade als gevolg van het weglopen van water uit de hydraulische installaties in het gebouw en/of in de aangrenzende gebouwen, in de buitenleidingen die zijn voorzien om het hemelwater af te voeren of door een lek in het dak. Het leeglopen van aquaria, wanneer ze niet te groot zijn, wordt vaak ook verzekerd. De verzekeraar dekt niet alleen de schade aan de verzekerde goederen maar ook de kosten voor het openen en sluiten van de wanden vloeren en plafonds, nodig voor het opzoeken en het bereiken van de defecte installaties.

  Vaak dekt de verzekeraar niet het herstel zelf van de defecte installatie. De verzekering van waterschade is immers geen onderhoudscontract en de verzekeraar mag er terecht van uitgaan dat de eigenaar van het gebouw zijn goed onderhoudt als een goede huisvader.

  Let op: het gaat hier vaak om een beperkte waarborg, een waarborg waarvoor de verzekeraar zijn tussenkomst begrenst.

  Laatst bijgewerkt
  23 juli 2021