Table of Contents

  Bij het onderschrijven van een brandverzekering kunnen de partijen overeenkomen om de glasbreuk te verzekeren. Opgelet: dit is een niet-verplichte waarborg. Hieruit volgt dat de partijen kunnen overeenkomen om die waarborg niet te verzekeren. Dit betekent eveneens dat de hierna volgende tekst weergeeft wat over het algemeen op de verzekeringsmarkt wordt aangeboden. Om te weten of u al dan niet verzekerd bent voor glasbreuk en wat de omvang van uw waarborg is, raadpleegt u de voorwaarden van uw overeenkomst.

  De verzekering van glasbreuk dekt over het algemeen de breuk van onroerend glas of glas dat integraal deel uitmaakt van de onroerende constructie en op voorwaarde dat de glasbreuk niet het gevolg is van het voorkomen van een ander verzekerd gevaar. Meestal gaat het om ruiten maar ook lichtkoepels en spiegels kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

  De verzekeraar neemt de vervanging ten laste, soms met inbegrip van het aanbrengen van de inscripties en decoraties en ook de schade die door de glashouder (raam, kader,...) werd opgelopen, wordt hersteld.

  Let op: het gaat hier vaak om een beperkte waarborg, een waarborg waarvoor de verzekeraar zijn tussenkomst begrenst.

  Wanneer een gebouw zeer grote glazen oppervlakten heeft is het raadzaam de verzekeringspolis aandachtig na te lezen. Vaak sluit de verzekeraar dergelijke oppervlakten uit of verzekert hij ze slechts als er een bijpremie betaald wordt.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018