Table of Contents

  Bij het onderschrijven van een brandverzekering kunnen de partijen overeenkomen om diefstal te verzekeren. Opgelet: dit is een niet-verplichte waarborg. Hieruit volgt dat de partijen kunnen overeenkomen om die waarborg niet te verzekeren. Om te weten of u al dan niet verzekerd bent voor diefstal en wat de omvang van uw waarborg is, raadpleegt u de voorwaarden van uw overeenkomst.

  De waarborg tegen diefstal is een bijkomende waarborg met beperkte omvang, een waarborg waarvoor de verzekeraar zijn tussenkomst begrenst, met of zonder franchise. De verzekeraar kan u een meer gespecialiseerd product aanbieden dat kan toegespitst worden op uw specifieke noden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u bijzonder waardevolle/dure voorwerpen wenst te verzekeren.

  Denk eraan het verzekerde bedrag aan te passen: jongeren hebben weinig en/of weinig waardevol meubilair, maar de samenstelling van het gezin, de aanwezigheid van nieuwe technologieën … kunnen de waarde van de inhoud van de woning doen stijgen. U moet uw verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen zodat hij de polis kan aanpassen. 

  Opgelet!

  De waarborg diefstal in de brandverzekering wordt meestal slechts verleend voor gebouwen die regelmatig bewoond worden. De definitie van “regelmatige bewoning” verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en wordt in de voorwaarden van de overeenkomst hernomen.

  U moet bovendien elementaire preventiemaatregelen nemen "als een goede huisvader", zoals het vergrendelen van alle toegangsdeuren- en poorten, en het sluiten van alle ramen (met een sleutel als dat gaat), wanneer iedereen het huis verlaat. Uw verzekeraar kan u ook een korting op de premie voorstellen als u een alarmsysteem installeert. Bespreek dit met uw verzekeraar !

  Uit de waarborg worden ook meestal de bijzonder kostbare voorwerpen uitgesloten. Hiervoor bestaan aparte verzekeringen.

  Meestal eist de verzekeraar ook dat op duidelijke wijze wordt aangetoond dat er een inbraak is gebeurd.

  Wordt vergoed:

  • de (overeengekomen) waarde van het weggenomen goed  ;
  • de beschadigingen aan de inhoud die veroorzaakt werden door de inbrekers.

  Goed nieuws :  

  Zelfs al hebt u geen verzekering tegen diefstal, dan wordt de onroerende inbraakschade en de schade die veroorzaakt is aan het gebouw naar aanleiding van een inbraak verzekerd in de waarborg brand. Zelfs wanneer u de verzekering diefstal niet onderschreven heeft, kunt u de verzekeraar om vergoeding vragen voor de beschadigingen die de inbrekers hebben veroorzaakt aan ramen en deuren.

  Bent u in het buitenland bestolen? Dan wordt meestal een maximumbedrag bepaald voor alle goederen die tijdelijk worden overgebracht naar een plaats die niet de de verzekerde woonplaats is. Ga na in hoeverre uw verzekeraar tussenkomt!

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018