Table of Contents

  Naast de eigenlijke brandverzekering omvat de verzekering van rechtswege nog drie bijkomende gevaren. Het gaat om de waarborg die haar oorzaak vindt in een aanslag of een arbeidsconflict, om de schade ten gevolge van het gevaar storm en om de schade als gevolg van natuurrampen. De wetgever heeft hiertoe besloten, hetzij om de druk op de openbare financiën te verminderen, hetzij om een solidariteit te bewerkstelligen tussen de verzekerden die in min of in meerdere mate aan het gevaar waren blootgesteld, hetzij om beide redenen.

  Daarnaast kunnen de partijen bij de verzekeringsovereenkomst akkoord gaan om nog andere waarborgen te onderschrijven. Denk in dit verband aan elektriciteitsschade, waterschade (binnen het gebouw) glasbreuk, diefstal, onrechtstreekse verliezen en bedrijfsschade waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd.

  De keuze van de bijkomende waarborgen is belangrijk omdat hierdoor de tussenkomst van de verzekeraar wordt bepaald.

  Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

  In een bepaalde verzekeringsovereenkomst werd de waarborg glasbreuk niet onderschreven. Door een kleine brand breekt een ruit. De verzekeraar komt tussen op basis van de waarborg brand.

  Breekt de ruit echter door de trilling van een voorbijrijdende vrachtwagen, dan zal de verzekeraar niet tussenkomen, omdat de schade onder de afdeling glasbreuk valt, en deze waarborg niet onderschreven werd.

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema