Indien u als professioneel in de bouwsector, onderworpen aan de verzekeringsplicht, geen verzekeraar vindt, kan u – sinds 20 juni 2021 – een aanvraag tot verzekering indienen bij het Tariferingsbureau “Bouw”,  na bewijs van weigering van dekking door drie verzekeraars.  

Het Tariferingsbureau Bouw kan:

  • ofwel een premie vaststellen, rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont, alsook de dekkingsvoorwaarden
    Er kunnen ook voorwaarden worden opgelegd ter beperking van het risico dat de verzekeringnemer vertoont.
  • ofwel gemotiveerd weigeren om verzekeringsdekking te verlenen
Laatst bijgewerkt
10 juli 2023