Voor motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestemd zijn dan enkel zich verplaatsen geldt sowieso de verplichting om een BA autoverzekering af te sluiten, zelfs al rijden ze met een maximumsnelheid van 25 km/u. 

Begeeft u zich met een motorrijtuig dat voor andere doeleinden bestemd is dan enkel het zich verplaatsen op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of op terreinen die toegankelijk zijn voor bepaalde personen, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen afsluiten. Dat is een verplichte verzekering.

Om welke voertuigen gaat het?

Het gaat bijvoorbeeld over een bouwmachine (zoals een bulldozer), een gereedschapsvoertuig (zoals een vorkheftruck) of landbouwvoertuigen (zoals een tractor).  

Verkeersrisico of exploitatierisico?

Bij dergelijke motorrijtuigen wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het gebruik van het motorijtuig in het verkeer (verkeersrisico) en anderzijds het gebruik als werktuig (exploitatierisico):

  • de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Auto geldt wanneer ze aan het verkeer deelnemen;
  • als het motorijtuig daarentegen op het ogenblik van het ongeval wordt gebruikt als werktuig, valt de aansprakelijkheid onder de exploitatieverzekering.

Bij het sluiten van de overeenkomst moet u het risico correct beschrijven; en als het risico wijzigt tijdens de overeenkomst moet u dat melden aan uw verzekeraar.

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
27 april 2021