Wanneer u met een bromfiets rijdt, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen onderschrijven. Het is een verplichte verzekering.

Opgelet! Een bromfiets klasse A blijft dus sowieso onderhevig aan de verzekeringsplicht, zelfs al rijden ze met een maximumsnelheid van 25 km/u. 

Bij het sluiten van de overeenkomst moet u het risico correct beschrijven; en als het risico wijzigt tijdens de overeenkomst moet u dat melden aan uw verzekeraar.

Wanneer de motor dermate gemanipuleerd werd dat de kracht en de snelheid van het motorrijtuig niet meer overeenkomen met wat was aangegeven bij het sluiten van de overeenkomst, en de technische karakteristieken van de motor veranderd zijn, spreekt men van een opgevoerde of opgefokte bromfiets.

Omdat het opvoeren van een bromfiets onwettelijk is, loopt u het risico op een boete.

Bovendien riskeert u dat uw verzekeraar, nadat hij de slachtoffers schadeloos heeft gesteld, verhaal uitoefent en de gemaakte onkosten van u terugvordert.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022