Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) komt tussen voor de vergoeding van schade veroorzaakt door een motorvoertuig:

  • wanneer geen enkele BA-verzekeringsmaatschappij een vergoeding moet uitbetalen omdat de verplichte verzekering niet werd aangegaan;

  • wanneer geen enkele BA-verzekeringsmaatschappij een vergoeding moet uitbetalen door een niet te voorzien voorval waardoor de bestuurder die het ongeval veroorzaakte van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld;

  • wanneer het twee maanden na het ongeval, onmogelijk is gebleken om de verzekeringsmaatschappij te identificeren.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022