Elke schade moet zo snel mogelijk, en zeker binnen de acht dagen, aan de verzekeraar worden gemeld. De verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat de termijn van acht dagen niet in acht is genomen, indien u de schade zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk heeft gemeld. (art. 32, §1 bijlage KB minimumvoorwaarden van 5 februari 2019)

U moet uw schade schriftelijk melden. Gebruik het aanrijdingsformulier. Dat document laat toe om de schadeafwikkeling tussen de verzekeraars te versnellen ingevolge de klare en duidelijke beschrijving van het ongeval dat er mee beoogd wordt.

Vandaag kunt u ook een aangifte doen met uw smartphone. Daarvoor gebruikt u de app crashform. U geeft dezelfde gegevens in als op een papieren formulier. U kunt ook foto’s mee opladen en verzenden.

Vul uw aangifte altijd in, zelfs als de tegenpartij niet aanwezig is, of indien enkel uw voertuig bij het ongeval betrokken is.

Let op !!!! Ook als de politie ter plaatse is of een proces-verbaal heeft opgesteld, is het nuttig een  aanrijdingsformulier in te vullen. Dat is des te belangrijk in sommige landen (bijvoorbeeld Frankrijk) waar de politie dikwijls alleen maar een proces-verbaal opstelt als er gewonden zijn.  Het is dus best mogelijk dat de politie ter plaatse is gekomen, en het verkeer heeft geregeld, maar dat er toch geen proces-verbaal werd opgesteld.  Als u dan geen aanrijdingsformulier hebt ingevuld, bent u helemaal zonder verweer ten overstaan van uw verzekeraar.

Het model is overal gelijk en kan bijgevolg gebruikt worden in heel Europa, wat ook de taal van de betrokkenen is.

U moet een schets maken hoe de voertuigen met mekaar in aanraking zijn gekomen en de nodige verduidelijkingen aanbrengen over de rijrichting. 

In deze verklaring vermeldt u ook

  • de omstandigheden,

  • de vermoedelijke gevolgen van de schade,

  • de namen, voornamen, verblijfplaatsen van

    • de getuigen en

    • benadeelde personen.

Aarzel niet om foto’s te nemen of om de naam van getuigen te noteren. Dien de schadeaangifte zo snel mogelijk bij uw verzekeraar in, met het aanrijdingsformulier of via de app op uw smartphone.

Zo kan uw verzekeraar al van start gaan met uw dossier zonder te moeten wachten op het politieverslag. Uw aangifte versnelt eveneens de schaderegeling tussen verzekeraars.

Denk er ook aan om zo nodig een aangifte te doen bij uw verzekeraar:

Geschillen en klachten

Klacht indienen bij
de ombudsman van de verzekeringen

Laatst bijgewerkt
5 maart 2020