Table of Contents

  Een van de opdrachten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is iedereen die in armoede leeft, informeren over interessante publicaties van de FOD Economie. In deze publicaties vinden ze veel informatie, alsook adressen waar nog meer informatie te krijgen is.

  Voor de FOD Economie is het essentieel dat deze publicaties de personen bereiken voor wie ze bestemd zijn.

  Naar personen die kwetsbaar zijn, brieven of vragenlijsten opsturen is geen goede oplossing. Zij staan voor een reeks moeilijkheden en ontvangen daarom niet graag brieven die er nogal officieel uitzien. Ze vrezen immers dat er nieuwe problemen op komst zijn, vb. een nieuwe factuur. Officiële brieven doen ze dan ook niet graag open.

  Daarom is het de rol van de FOD Economie om mensen die in armoede leven langs een andere weg te laten kennismaken met de brochures van de FOD

  Laatst bijgewerkt
  31 augustus 2023