Table of Contents

  Waarom zou u zich verzetten tegen de loonoverdracht?

  Bijvoorbeeld omdat

  Wat moet u doen om zich te verzetten tegen loonoverdracht?

  Binnen de tien dagen nadat de kredietgever u een brief stuurde, stuurt u een brief, aangetekend of via een deurwaarder, naar uw werkgever. Daarin zegt u dat u zich verzet tegen de loonoverdracht. U hoeft niet uit te leggen waarom u zich verzet.

  Wat gebeurt er als u zich verzet hebt tegen loonoverdracht?

  Binnen de 5 dagen nadat u uw protestbrief verstuurde naar uw werkgever, informeert hij de kredietgever. Hij doet dat ook aangetekend of via een deurwaarder.

  De kredietgever gaat naar de vrederechter waar u woont om hem te vragen de loonoverdracht te bevestigen.

  Uw werkgever mag immers niets inhouden van uw loon zolang de loonoverdracht niet bekrachtigd werd door de vrederechter.

  Als u dat wilt, kunt u de vrederechter vragen om betalingsfaciliteiten of om de gevraagde bedragen te onderzoeken. U kunt de vrederechter ook vragen om, ofwel de overdracht te beperken tot een bepaald bedrag, ofwel de bedragen die niet overgedragen kunnen worden te verhogen.

  De vrederechter beslist of hij de loonoverdracht bekrachtigt of niet. Hij informeert uw werkgever over zijn beslissing binnen de 5 dagen. Als hij de loonoverdracht bekrachtigt moet uw werkgever de loonoverdracht uitvoeren vanaf uw eerstvolgende loon. Als hij de loonoverdracht niet bekrachtigt mag uw werkgever niets van uw loon aan de kredietgever overdragen.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018