Table of Contents

  De kredietgever kan u vragen om een document te ondertekenen tot loonoverdracht. Als u dan uw krediet niet kunt terugbetalen, kan hij uw werkgever vragen om hem de achterstallige bedragen met uw loon te betalen.

  Pas op! U bent niet verplicht om dit document te ondertekenen.

  Maar om de loonoverdracht uit te voeren moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Bovendien is een gedeelte van uw loon beschermd en kan dat dus niet overdragen worden.

  De voorwaarden om een loonoverdracht uit te voeren:

  • Het document tot loonoverdracht dat u tekende moet:

   • gescheiden zijn van de kredietovereenkomst.

  • De kredietgever moet u met een aangetekende brief, of met een brief van een deurwaarder, laten weten dat hij de loonoverdracht wilt uitvoeren

  • De kredietgever informeert tegelijk uw werkgever

  • U hebt zich niet verzet bij uw werkgever binnen de tien dagen nadat de kredietgever de brief verstuurde (dus niet wanneer u hem ontvangt)

  • De kredietgever stuurt een voor echt verklaarde kopie van het document tot loonoverdracht dat u tekende naar de werkgever

  Uw werkgever zal dan een deel van uw loon rechtstreeks aan de kredietgever geven.

  Welk gedeelte van uw loon mag de werkgever overdragen aan de kredietgever?

  Het gedeelte van uw loon dat uw werkgever mag overdragen aan de kredietgever vindt u op de website werk.belgie.be. De bedragen voor 2013 staan in een tabel onder de titel "De voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor het jaar 2013”.

  Laatst bijgewerkt
  31 augustus 2023