Table of Contents

    Een incassobureau moet bij de invordering van schulden van consumenten de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek van economisch recht naleven.

    Voor incassobureaus geldt naast een aantal verboden praktijken ook de verplichting tot voorafgaande inschrijving. Daarnaast moeten ze, en bij uitbreiding iedereen die de activiteit van minnelijke invordering uitoefent, ook bepaalde regels naleven bij het versturen van een brief van ingebrekestelling en bij huisbezoeken.

    Laatst bijgewerkt
    13 september 2023