Table of Contents

  Hoe vraagt u een tussenkomst van de schuldbemiddelingskosten binnen een CSR aan?

  Vanaf 26 september 2022 kunt u uw aanvraag tot tussenkomst in de schuldbemiddelingskosten binnen de collectieve schuldenregeling (CSR) indienen bij de FOD Economie via een nieuw online platform: DebtMediation 

  De FOD Economie zet volop in op de digitalisering van zijn diensten en de dienst Overmatige Schuldenlast stapt mee in dit verhaal.

  Wat houdt het  online platform “DebtMediation” in?

  DebtMediation is een nieuw platform speciaal ontwikkeld om uw aanvragen tot tussenkomst in de schuldbemiddelingskosten binnen CSR digitaal in te dienen bij de dienst Overmatige Schuldenlast.

  Alle voordelen op een rijtje:

  • U kan uw aanvragen voortaan via onze nieuw platform indienen en u hoeft dus geen kosten van aangetekende zendingen meer te maken. 
  • Uw aanvraag wordt sneller behandeld, omdat alle communicatie via hetzelfde platform verloopt. 
  • U zal te allen tijde de stand van zaken,( betaling ereloon etc.) inzake uw aanvraag kunnen raadplegen. 

  Hoe gaat u tewerk?

  Stap 1: Onderneem een aantal administratieve stappen voor de toegang tot het online platform

  • De toegang tot het DebtMediation-platform verloopt via CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de itsme-app of sms.
  • Als u een organisatie vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig.
  • Kijk na of uw organisatie bij CSAM reeds is geregistreerd en wie in uw organisatie de toegangen beheert. Als dat de eerste keer is dat uw organisatie van CSAM gebruikt maakt, moet een wettelijk vertegenwoordiger (gekend bij KBO) een hoofdtoegangsbeheerder toewijzen (zichzelf of een collega).
  • Als die formaliteiten in orde zijn, kan de toegangsbeheerder de rol ‘FOD ECONOMIE DEBTM FO APPLICANT’ toekennen aan medewerkers in de organisatie. Daarmee krijgen ze toegang tot het DebtMediation-portaal.

  Raadpleeg de uitgebreide handleiding om de toegang via CSAM in orde te brengen.

  Handleiding voor toegang via CSAM (PDF, 694.34 KB)

  Stap 2: Gebruik het online platform en volg uw dossier op

  Van zodra uw toegang tot het platform in orde is gebracht, kunt u het DebtMediation-platform gebruiken.

  Naar het DebtMediation platform

  Raadpleeg de uitgebreide handleiding om een aanvraag op te laden en op te volgen via het platform.

  Handleiding voor gebruikers van DebtMediation (PDF, 607.1 KB)

  Als u nog vragen heeft over het gebruik van het platform of als u moeilijkheden ondervindt om de toegang met CSAM in orde te brengen dan kunt u ons steeds contacteren via:

  CSR-RCD@economie.fgov.be

  Stap 3: Als u het online platform niet gebruikt, download het aanvraagformulier

  Als u geen gebruik maakt van het platform, kan u nog steeds een aanvraag tot tussenkomst per post  indienen op het volgende adres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
  Algemene Directie Economische Reglementering
  Dienst Overmatige Schuldenlast
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Een enkel exemplaar van uw aangifte volstaat.

  Om de behandeling van uw dossiers vlotter te laten verlopen, vraagt de bevoegde dienst van de FOD Economie om de naam van de persoon die onder collectieve schuldenregeling is geplaatst in het onderwerp van de aangifte te vermelden en in voorkomend geval alle nuttige informatie (verandering van rekeningnummer, adres,…). Vermeld ook het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de uitvoerbare titel werd afgeleverd.

  Ter herinnering, het is eveneens mogelijk slechts één exemplaar van het bevel van tenuitvoerlegging van erelonen en kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar, over te maken.

  Het Formulier
  Aanvraag tot tussenkomst in de schuldbemiddelingskosten
  downloaden (DOCX, 54.12 KB)

  Laatst bijgewerkt
  27 september 2022