Table of Contents

  Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

  Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen:

  • loontrekkenden,
  • personen zonder beroep
  • landbouwers.

  De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Naast de integrale tekst van deze wet vindt u hierbij inlichtingen over de gerechtelijke procedure van de collectieve schuldenregeling en over de te zetten stappen om tot een schuldbemiddeling te komen.

  Laatst bijgewerkt
  28 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema