Table of Contents

  Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen.

  Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

  Die wetgeving is van toepassing voor:

  • elke natuurlijke persoon met woonplaats in België; 
  • natuurlijke personen die niet langer een zelfstandige activiteit uitoefenen gedurende ten minste 6 maanden of waarbij hun faillissement is uitgesproken. Ze kunnen eveneens een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank van  het arrondissement van hun woonplaats.

  Die wetgeving is niet van toepassing op een onderneming (elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, evenals zijn verenigingen.)

  De collectieve schuldenregeling heeft als doel:

  • de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen;
  • te waarborgen dat de schuldenaar zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

  Naast de integrale tekst van die wet vindt u hierbij inlichtingen over de gerechtelijke procedure van de collectieve schuldenregeling en over de te zetten stappen om tot een schuldbemiddeling te komen.

  Laatst bijgewerkt
  31 augustus 2023