Table of Contents

  In principe zijn alle kosten te betalen aan de notaris op te nemen in het jaarlijkse kostenpercentage van het krediet , gekend of geraamd, behalve het honorarium van de notaris.

  Het gaat bijv. om de registratierechten bij een hypotheek.

  Zolang die kosten niet gekend zijn, en ze dus ook niet aan de potentiële kredietgever(s) meegedeeld kunnen worden, mogelijks tot op het ogenblik van  het verlijden van de akte,  moet de kredietgever een maximaal geraamd bedrag opnemen in het JKP zoals dat ook vermeld wordt op de site van de notarissen (krediet met hypotheek of krediet met hypothecair mandaat).

  Het maximale geraamde bedrag voor het onderdeel “administratieve kosten” bedraagt 800 euro, en dat voor de “uitgaven aan derden” bedraagt 262 euro. Die worden opgeteld bij de overige notariskosten op de betreffende site, met uitzondering van de erelonen, die niet in het JKP worden opgenomen. De in het JKP op te nemen btw van 21% wordt enkel berekend op de administratieve kosten, de uitgaven aan derden en het recht op geschriften.

  Laatst bijgewerkt
  11 april 2023

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten