Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet

Table of Contents

  De FOD Economie heeft een nieuw online Geannoteerd Wetboek van krediet aan de consumenten. Het bevat een luik consumentenkrediet en een luik hypothecair krediet.

  Die website bevat een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht en van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten.

  Het is de bedoeling bedrijven – onder meer kredietgevers, tussenpersonen en verzekeraars – toe te laten om hun contractuele documenten, hun beroepspraktijken en hun interne organisatie in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten. De website heeft eveneens de ambitie om aan bedrijven en aan practici - advocaten, rechters, bemiddelingsdiensten - een bespreking per artikel aan te bieden, gevoed aan de hand van rechtsleer en gepubliceerde rechtspraak.

  Raadpleeg het Geannoteerde Wetboek consumentenkrediet en hypothecair Krediet.

  Laatst bijgewerkt
  11 april 2024