Alleen een kredietgever die van kredieten verstrekken zijn beroep heeft gemaakt, kan een consumentenkrediet toekennen. Bovendien moet zo’n kredietgever hiervoor eerst van de FOD Economie een specifieke toelating krijgen. Die toelating wordt "erkenning" genoemd of, voor de buitenlandse banken van de EU "registratie". Vanaf 1 november 2015 is de FSMA bevoegd voor de erkenningen en registraties.

Voorbeelden van kredietgevers zijn:

  • banken;

  • aan autoverkopers gekoppelde financieringsmaatschappijen;

  • supermarkten die u een financiering aanbieden;

  • maatschappijen die u kredietkaarten of vergelijkbare kredietmiddelen ter beschikking stellen, enz.

Lijst van de erkende kredietgevers op 31 oktober 2015 (PDF, 37.21 Kb) (PDF, 37.21 KB)
Lijst van de erkende sociale kredietgevers op 31 oktober 2015 (PDF, 28.76 Kb) (PDF, 28.76 KB)
Lijst van de geregistreerde kredietgevers op 31 oktober 2015 (PDF, 28.21 Kb) (PDF, 28.21 KB)

Als de sociale dienst van uw onderneming aan werknemers leningen toekent, kan hij als een kredietgever beschouwd worden.

In tal van gevallen zal de persoon waarmee u contact hebt, echter niet de kredietgever maar een bemiddelaar zijn. Dat kan bv. de verkoper zijn, bij wie u een goed wilt kopen, of een makelaar die consumentenkredieten van verschillende kredietgevers aanbiedt en die van deze activiteit zijn beroep gemaakt heeft. De bemiddelaar biedt vaak ook hypothecaire kredieten of verzekeringsproducten aan.

Ook deze activiteit als kredietbemiddelaar is gereglementeerd.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema